La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Nova etapa de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Totes les organitzacions han de ajustar la seva estratègia als canvis de conjuntura. En la assemblea del proppassat 24 de maig de 2013, en la que el coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! Pere Jordi Piella va anunciar que renunciava a continuar en el seu càrrec, es varen plantejar un seguit de temes sobre el futur, els objectius i la forma de funcionar  de la plataforma que des de fa mes deu anys han intentat impulsar una sensibilització en favor de les infrastructures de comunicació viària, ferroviària i telemàticas del Ripollès i dels Pirineus.

En el debat, viu com sempre, es varen plantejar un seguit de temes interessants sobre els que calia  reflexionar  i es va aprovar un document que vol emmarcar la nova etapa i que, entre d’altres, esmenta els següents temes.

La Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! va nàixer per reivindicar les comunicacions de la comarca del Ripollès en un temps de bonança econòmica, on davant l’allau d’inversions en molt sectors i llocs, hi havia la percepció de que les infrastructures de la comarca eren les grans  oblidades. Hi havia, doncs, uns objectius i un naixement lligat a una conjuntura i un temps molt concret.

Les tres idees força fundacionals (compromisos ferms i prou promeses, projectes racionals i respectuosos amb l’entorn, i voluntat de prosperar, amb la vista posada mes enllà de la comarca)no han  perdut vigència.

Les actuacions i mobilització aconseguides, gràcies a la implicació dels ajuntament i consells comarcals, reivindicant la millora de les comunicacions viàries, ferroviàries i de telecomunicacions del Pirineus i del Ripollès, per sensibilitzar  a les administracions autonòmica i estatal  i al ciutadans, han portat a fites importants, com la commemoració del centenari del Ferrocarril transpirinenc o la celebració del fòrum a Ripoll sobre La comunicació al Pirineu. Però més enllà d’aquests actes, els resultats en la millora de les infrastructures de la comarca del Ripollès i dels Pirineus han estat desiguals. No obstant cal ressaltar la aprovació, per el Consell Comarcal del Ripollès, del Pacte Comarcal per les Infrastructures, amb la importància que te aquest  document unitari.

La situació actual, de ajustaments pressupostaris a totes les administracions, aconsellava introduir canvis importants en l’estratègia reivindicativa, per molt que les  mancances de infrastructures viàries, ferroviàries i de telecomunicacions han de continuar mereixen una atenció preferent.

Malgrat la situació actual de estancament i crisi econòmica es necessari continuar actuant en un sentit positiu, reclamant que vagi avançant el camí administratiu dels projectes necessaris per el progrés del Pirineu i del Ripollès, donat que, des de l’inici fins el final d’una actuació, transcorren molts anys.

Però quina posició calia que tingués la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!? El que era necessari i segur era que no es podia continuar amb la mateixa dinàmica i que calia introduir canvis.

Hi ha algunes idees: Donar continuïtat de El Ripollès Existeix¡  com a grup de opinió, crear d’entrada una coordinació col·legial, augmentar la base de persones implicades i els centres d’interès (més enllà de la reivindicació, un laboratori d’idees, a noves perspectives.

Davant un sistema polític en crisi (on cal replantejar-se les relacions politiques i socials), continuar un treball d’aportacions i idees. Estem, doncs, davant una opció oberta.

Pere Jordi Piella
Antoni Llagostera

Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!

1 comentari:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.