La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

La Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll inicia una campanya de tramesa de missatges al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat

(7 de juny de 2001)


La Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll, amb coordinació amb la plataforma El Ripollès existeix! va decidir iniciar el passat 7 de juny del 2001 una campanya de tramesa de missatges al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de suport a les reivindicacions de millora de les comunicacions de la comarca.

La campanya consistia en que a partir del dia 12 i fins el 25 de juny s'enviessin, per fax (93 495 80 01) o correu electrònic consellermacias@correu.gencat.es), missatges al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat, Pere Macias i Arau, amb el següent text:

"Sr. Conseller: Ripollès i Cerdanya situació precària en comunicacions. C-17 autovia. Millores qualitat i rapidesa tren Barcelona-Puigcerdà. Menys política i més recursos. Salut.

Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll.
Ripoll, a 7 de juny del 2001.

Davant del lamentable estat de les comunicacions per carretera i tren en que es troben les nostres comarques, la federació ha elaborat un pla de actuació per sensibilitzar a l'Administració així com els polítics que ens representen perquè actuïn fent les inversions necessàries per deixar el territori en el qual vivim en unes condicions més òptimes.

Reivindiquem:

1er. Autovia fins a Ripoll en una primera fase. Quatre carrils.

2on. Millorar el tren entre Barcelona i Puigcerdà. Via moderna, ràpida i còmoda.
Enllaçar amb Franca. Horaris per estudiants i treballadors.

3er. Túnel de Toses. Comunicar Ripollès i Cerdanya.

4rt. Millores en la xarxa telemàtica.

5è. Dotar a el Ripollès d'un heliport en condicions operatives.

Com que ningú ens fa cas i no volem convertir-nos en una reserva de éssers en vies d'extinció, creiem que com a societat civil que som hem d'exigir als polítics actuacions adequades i amb dates d'execució concretes."

Èxit de la campanya de tramesa de missatges al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll

(30 de juny de 2001)


Més de 4.000 missatges han estat tramesos la Generalitat de suport a les reivindicacions de millora de les comunicacions de la comarca, dins de la campanya endegada per la Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll, amb coordinació amb la plataforma El Ripollès existeix!

La campanya va iniciar-se el passat 12 de juny del 2001 i fins el 25 de juny i consistia en que s'enviessin, per fax (93 495 80 01) o correu electrònic consellermacias@correu.gencat.es, missatges al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat, Pere Macias i Arau, amb el següent text:

"Sr. Conseller: Ripollès i Cerdanya situació precària en comunicacions. C-17 autovia. Millores qualitat i rapidesa tren Barcelona-Puigcerdà. Menys política i més recursos. Salut.

Federació d'Associacions de Veïns de Ripoll

Ripoll, a 7 de juny del 2001.

Davant del lamentable estat de les comunicacions per carretera i tren en que es troben les nostres comarques, la federació ha elaborat un pla de actuació per sensibilitzar a l'Administració així com els polítics que ens representen perquè actuïn fent les inversions necessàries per deixar el territori en el qual vivim en unes condicions més òptimes.

Reivindiquem:

1er. Autovia fins a Ripoll en una primera fase. Quatre carrils.

2on. Millorar el tren entre Barcelona i Puigcerdà. Via moderna, ràpida i còmoda. Enllaçar amb Franca. Horaris per estudiants i treballadors.

3er. Túnel de Toses. Comunicar Ripollès i Cerdanya.

4rt. Millores en la xarxa telemàtica.

5è. Dotar a el Ripollès d'un heliport en condicions operatives.

Com que ningú ens fa cas i no volem convertir-nos en una reserva de éssers en vies d'extinció, creiem que com a societat civil que som hem d'exigir als polítics actuacions adequades i amb dates d'execució concretes."