La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El ministre, el tren i Europa

(Abril de 2002)

S'ha de felicitar a les persones que varen fer possible la visita del Ministre de Foment a Osona. Això ha portat que el FFCC internacional Barcelona- Puigcerdà- La Tor de Carol passi de ser un dels molts expedients anonims a tenir, per al Ministre, una existència real i un recorregut més precís.

Les seves paraules, desitjant llarga vida a aquest ferrocarril, hauran tranquil·litzat a molta gent. No hi han motius per desconfiar-ne i més si es celebra la entrevista que varen demanar els alcaldes i ,aquesta vegada, en surten projectes concrets; però, per sobre de les esperances i les bones intencions hi ha les realitats i aquestes, per als països de la Unió Europea, són les polítiques que es van dissenyant a Brussel·les .

Dins el sistema Europa, Espanya, Catalunya; que una infrastructura estigui present en les estratègies de una u altre instància equival a tenir un "estatus" de primera, de segona o de tercera categoria i , en el cas d'aquesta línia al no trobar-se dins el Llibre Blanc, que marca la estratègia europea de transports amb l'horitzó del 2010, aclareix moltes coses i la situa en un lloc que no està precisament dins els prioritaris.

La trobada de març de la plataforma El Ripollès Existeix va dedicar-se al esmentat llibre Blanc i al FFCC. Es va constatar que no hi han hagut polítiques conjuntes per potenciar aquest mitja de transport. Des de el Vallès Oriental només preocupa la seva funció de "metro" per comunicar-els amb la capital, des de a Osona que arribi doble via fins a Vic i des de el Ripollès i la Cerdanya es veu que el seu caire internacional i l'equilibri del territori hauria de portar les inversions necessàries. No obstant hi ha un factor comú -que el Ministre va recalcar- i aquest és que no hi han diners per fer-ho tot i que el nombre de persones interessades per un servei és determinant per invertir-hi. D'acord amb aquesta lògica insistir que aquest FFCC dona servei a l'àrea metropolitana , la més poblada de Catalunya, és un element molt important per la seva potenciació. L'acord de l'ajuntament de Barcelona de fa unes setmanes donant-li recolzament és una bona noticia, si a mes -, recolzant-se amb el seu "status" internacional i que pot donar servei a tres Estats : Espanya, Andorra i França - l'esmentat Llibre Blanc recullis el ferrocarril transpirenenc, el finançament de la UE faria avançar decididament la seva modernització, de la mateixa manera que els fons europeus varen ser determinant per que la N-152 tingues quatre carrils fins a Vic. Una de les singularitats que distingeix aquest ferrocarril de les desenes de trens regionals i de rodalies, és precisament, el seu caire internacional.

Tornant al Llibre Blanc de la UE sobre transports , quant planteja la necessitat de travessar els Pirineus per la seva part central només parla d'un futur FFCC per Canfranc. S'ha de fer notar que no té massa sentit dir que s'ha de garantir la permeabilitat dels Pirineus, quan es deixen 300 dels 400 km del total de la longitud pirinenca sense connexió ferroviària. També s'ha de preguntar perquè només es tenen en compte les noves infrastructures per estrènyer els lligams amb el resta de Europa, oblidant-se de les que ja existeixen i que fa molt temps varen construir-se per aquest fi. Només com exemple d'aquests lligams europeus, s'ha de dir, que enfront de les dues o tres connexions ferroviàries que es projecten per Espanya, Itàlia actualment ja en disposa de set.

Un altre element a tenir en compte és la data del 21 de juliol del 1929 en la que va fer-se la inauguració de la connexió ferroviària internacional entre Puigcerdà i La Tor de Carol. El vigatà Gay de Montellà va descriure aquest esdeveniment mostrant la importància de la diada i el seu caire de agermanament internacional . L'any 2004 farà 75 anys de la inauguració d'aquest lligam franco-espanyol. La manera de celebrar la efemèrides serà un índex del interès de les institucions i dels ciutadans per el ferrocarril transpirenenc. Si des de ara no es comença a preparar una celebració adient, es corre el risc que quan es pregunti , als ministres francesos i espanyols de torn, sobre aquest tren puguin dir que si no hi han inversions es perquè en altres indrets hi ha més interès

Ripoll abril de 2002.-

Pere Jordi Piella
Coordinador de la plataforma El Ripollès existeix!