La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Les infraestructures del Ripollès

Antoni Llagostera Fernández
Pere Jordi Piella

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

En un moment en que Catalunya viu sota l’efecte traumàtic d’un sotrac molt important en les infraestructures ferroviàries i viàries de l’àrea de Barcelona, no ha de resultar gens estrany que la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! fes una reunió per debatre la situació. I no cal oblidar que també fa sols unes setmanes, un acord sobre el finançament
de Catalunya, feia renéixer les esperances que l’abandonament tradicional en les inversions de l’Estat a Catalunya tingui un gir positiu.

Des d’el Ripollès l’estat d’excepcionalitat que pateix l’àrea metropolitana de Barcelona, per errades molt importants en la planificació dels treballs d’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona, que ha suposat aturar línies ferroviàries neuràlgiques, no es cap sorpresa. Fa anys que la línia ferroviària internacional entre Barcelona i la Tour de Carol està en una situació límit, marcada negativament per una manca secular d’inversió i per accidents, obres, errades i molèsties. Recordem que l’abril de 2003 en un article d’opinió signat per “ El Ripollès Existeix “i la plataforma “RENFE espavila” i publicat en diferents
mitjans de comunicació ja varem denunciar “... la decrepitud d’ unes infraestructures ferroviàries a les que , des de fa molt temps , s’han negat les inversions necessàries per garantir la seguretat dels usuaris...” Pel Ripollès la situació que s’està visquen a Barcelona i rodalies no es cap situació anormal. És la quotidianitat pura i dura que fa
molts anys que pateixen els usuaris del transport públic ferroviari de la nostra comarca.

Com deia un usuari ja fa uns anys, “en la línia ferroviària de Puigcerdà, menys que ens hagin atacat el indios, ja ho hem vist tot!

Però quan es debat el futur de les infraestructures de mobilitat de Catalunya, i la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, fa un plànol de les actuacions que ha de realitzar l’Estat, hi ha una part important de Catalunya on no apareix cap actuació prevista. Òbviament el Ripollès està dins d’aquest “aspre desert” on no sembla que hi visqui ningú i on no cal cap actuació urgent. Tot sabem quan injust és aquest oblit, ja que hi ha moltes necessitats i projectes en curs.

Contra aquests plantejaments cal continuar reivindicant la millora de les comunicacions viàries i ferroviàries del Ripollès. En aquest sentit la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! va acordar proposar al Consell Comarcal que encarregui un estudi que faci un seguiment pormenoritzat de l’estat de planejament, projecció i execució de totes les infraestructures viàries i ferroviàries estratègiques que interessen al Ripollès.

La llista es llarga però sols cal indicar els elements principals: desdoblament del ferrocarril fins a Vic i a continuació fins a Ripoll amb la millora substancial del tram fins Puigcerdà i La Tor de Querol,desdoblament de l’eix Vic-Ripoll (C-17), túnel de Tosses, variants de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Ribes de Freser, etc.

Cal tenir molt present que el desenvolupament i realització de les grans infraestructures, des de la planificació fins a la realització, pot tenir un termini de uns deu anys. Però en aquest termini que pot semblar llarg, cal anar avançant des del plantejament, l’estudi previ, el projecte de traçat, les al·legacions, l’informe d’impacte mediambiental, el projecte
constructiu, l’adjudicació de l’obra i la seva realització dins del terminis previstos en cada cas.

Cal estar amatent i, sobretot, continuar amb la mobilització, sempre atents a que les necessitats i reivindicacions del Ripollès en aquesta tema continuïn estant present en els llocs de decisió.