La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Carta a Jodri Hereu recolzant el projecte dels JJ. OO. d’hivern de 2020

Ripoll 28 de març de 2010.-

Sr. Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona


Distingit senyor :

La assemblea de la plataforma El Ripollès Existeix! celebrada el dia 5 de març de 2010, va posar a la consideració dels assistents la iniciativa del Sr. Jordi Hereu , Alcalde de Barcelona, d’impulsar la candidatura del Pirineu català com a seu dels JJ. OO. d’hivern de 2022. Aquesta iniciativa pot portar, entre d’altres, un impuls definitiu a les infrastructures pirinenques.

Entre aquestes es troben les que, des de fa molt temps, reivindiquen les institucions i els ciutadans d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, essent les principals: la modernització del FFCC internacional Barcelona–Puigcerda–Latour de Carol–Toulouse- Paris , així com la connexió -per carretera i com una part de l’eix Pirinenc- de la comunicació entre el Ripollès i la Cerdanya mitjançant un túnel a la collada de Toses i la variant de Ribes de Freser. En certa manera aquesta iniciativa també podria portar a que l’Estat francès doni un impuls definitiu a la racionalització de la carretera francesa N-20/E09 entre Foix i Puigcerda per el túnel de Puymorens. Totes aquestes actuacions ajudarien a augmentar la permeabilitat dels Pirineus .

La totalitat dels assistent varen valorar com a molt positiva la iniciativa del Sr. Alcalde de Barcelona i es va acordar, per unanimitat :

1. Recolzar, dins les nostres possibilitats, el projecte dels JJ. OO. d’hivern de 2020 a fi de que siguin una realitat .

2. Adreçar-nos al Sr. Jordi Hereu trameten la nostra felicitació per la iniciativa tot desitjant que arribi a bon port .

Respectuosament ,

Pere Jordi Piella
Coordinador de El Ripollès Existeix¡