La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comissió seguiment obres C-17

(Març de 2004 )

Sra. Josefina del Pozo
Presidenta del Consell Comarcal del Ripollès
C/ Progrés
17500 RIPOLL

Assumpte: Comunicació Vic- Ripollès.

Distingida senyora :

En la reunió de !El Ripollès Existeix¡ del proppassat dia 26 es va parlar , entre altres temes, de la comunicació entre Vic i el Ripollès per carretera. La pregunta que es varen fer els assistents era si aquesta vegada i deprés d'haver decidit el govern Català la comunicació Vic-Olot pel túnel de Bracons, la comunicació Vic- Ripollès per la C-17 esdevindria prioritaria i si era el torn de plantejar seriosament les comunicacions de la nostre comarca.

El que planava en aquesta reunió era la inquietud de que no acaba de arribar el torn de executar d'una manera integral i seriosa les comunicacions estratègiques pel Ripollès dins el sistema de comunicacions de Catalunya, i que es l'hora de demanar, desprès de les promeses que s'han anat fent des de l'any 82, compromisos ferms i prou promeses . Els temes de Toses/Cadí i Bracons varen sortir reiteradament en la conversa.

Tots els assistents varen estar d'acord en adreçar-se al CC del Ripollès tot suggerint que contempli la possibilitat de constituir una comissió de seguiment de la C-17, que , de una manera periòdica ,informi al Consell Comarcal i a la opinió publica de si es compleixen els terminis per deixar totalment en condicions aquesta comunicació. Hem de ser conscients que els termini per la realització de una infrastructura pot arribar a ser de 10 anys i si no es fa un seguiment es pot allargar considerablement.

Al nostre entendre aquesta comissió hauria de treballar sobre el calendari que te previst la Generalitat i fer l'esmentat seguiment d'acord amb el mateix. També creiem que hauria de perseguir projectes racionals i respectuosos amb l'entorn. Sobre aquest darrer punt hi havia inquietud de si s'havia modificat el projecta de la variant de Sant Hipòlit, donat que el projecte inicial era molt perjudicial pel Ripollès

Agraint les seves atencions volem desitjant-li mots encerts en la seva gestió al front del Consell Comarcal.

Atentament,

Pere Jordi Piella
Coordinador de ! El Ripollès Existeix¡