La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat davant les eleccions municipals de 2007

Ripollès, 22 d’abril de 2007.-


El proper mes de maig s’han de celebrar eleccions municipals. Aquests comicis també donaran lloc a renovacions als Consells Comarcals i les Diputacions. Estem convençuts que les diferents candidatures de la Cerdanya, el Ripollès i Osona, tindran molt present apostar per la potenciació del ferrocarril internacional transpirinenc Barcelona-Vic-Puigcerdà-La Tor de Querol.

Per això i per recordar la importància estratègica d’aquest ferrocarril, la permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! vol fer arribar a les diferents candidatures municipals de les comarques esmentades i a la opinió publica el següent comunicat:

1. Felicitem als alcaldes i representants dels municipis de la Cerdanya, el Ripollès i Osona que la passada setmana es varen reunir a Madrid amb el director general de ferrocarrils per, entre altres coses, fer el seguiment i l’estat de les inversions compromeses per aquesta línia de ferrocarril.

2. Volem manifestar el nostre escepticisme davant les noves promeses fetes per l’esmentat director general tot recordant l’abisme entre les promeses fetes, durant els darrers vint anys, i les accions reals per millorar i potenciar aquests ferrocarril.

3. Manifestem, una vegada mes, que es necessari escometre millores urgents i amb visió de futur a las línies de rodalies en general i a la del transpirinenc Barcelona-Puigcerdà en particular, a fi d’assegurar uns estàndards de seguretat i qualitat europeus i així fomentar el transport públic ferroviari. Estem convençuts que una petita part dels esforços que es destinen al TAV (Tren d’Alta Velocitat) serien suficients per fer realitat aquestes millores.

4. Recordem que el govern català es va comprometre a fer arribar el ferrocarril a Andorra. Per fer-ho realitat hi han dues possibilitats excloents, be mitjançant la prolongació de la línia de Lleida– La Pobla de Segur o be prolongant la de Barcelona–Puigcerdà. Si els municipis, consell comarcals i diputacions de les demarcacions de la Cerdanya, el Ripollès, Osona i el Vallès Oriental no comencen a posicionar-se defensant les avantatges de la opció Barcelona–Puigcerdà (per exemple, la possibilitat de connexió internacional); es podria tornar a repetir, aquesta vegada a nivell ferroviari, el fracàs que va suposar la construcció del túnel del Cadí en lloc del de Toses.

5. Donada la importància estratègica del ferrocarril transpirinenc Barcelona-Puigcerdà-La Tor de Querol per la vertebració de la Catalunya interior, per l’accés als Pirineus i per la connexió amb la resta d’Europa, aquest comunicat es farà arribar als diferents partits polítics amb representació parlamentaria que es presenten a les comarques esmentades.

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!