La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El Ripollès existeix! i l'ordenació territorial

(Octubre de 2004)

En la darrera assemblea de la Plataforma es va acordar fer públic el següent comunicat :

1. Els eixos d’actuació que varen portar a constituir “ElRipollès Existeix” son: a) Compromisos ferms i proupromeses ;b) Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn ; c) Mes enllà de la comarca per prosperar.

2. Donat que, en el si de la Plataforma, hi han diferents maneres de veurel’actual debat de la Ordenació Territorial de Catalunya, es va creure prudentno introduir aquest tema en la nostre agenda per així esmerçar tots els esforços en continuar insistint amb els eixos que varen portar a laseva constitució.

3. Independentment de com es resolgui la Ordenació Territorial de Catalunya , els problema de accessibilitat al Pirineus i de la millora dels accessos dela nostre comarca a les diferents capitals però principalment amb Barcelona , continuaran essent els mateixos; per aixòserà necessari continuar demanant unes solucionsque fa masses anys que estan ajornades.

4. Donat el poc pes demogràfic de la nostre comarca , si volem que les diferents administracions ens escoltin, serà necessari sumar esforços amb els territoris i les comarques veïnes buscant temes d’interès comú que permetin reivindicar amb força solucions i plantejar propostes per el progrés delsseus ciutadans .

5. Per tot això es vol manifestar que les opinions que puguin expressarels diferents membres de ”El Ripollès Existeix” referents al debat de la Ordenació Territorial de Catalunya ho son a títol personal i, en cap cas, representen la opinió del conjunt dela Plataforma

Pere Jordi Piella 1 d’octubre de 2004
Coordinador de “ El Ripollès Existeix”.-

Una commemoració internacional amb reivindicació

( Setembre de 2004 )

L’organització dels actes de celebració dels aniversaris relacionats amb l’existència dels ferrocarrils transpirinecs sembla que estan molt avançants. En les properes setmanes hi hauran informacions sobre els actes centrals que es celebraran a Barcelona, Vic, Ripoll, Puigcerdà, Tour de Carol, Andorra i Tolosa de Llenguadoc.

Cal recordar que estem davant una efemèride important. L’enllaç ferroviari internacional a través de Puigcerdà i La Tour de Carol, inaugurat el 21 de juliol de 1929, ara fa 75 anys, fou el fruit del conveni entre França i Espanya, signat a Paris el 18 d'agost de 1904, que va establir la construcció de tres ferrocarrils transpirinencs; el de Oloron a Canfranc, el de Saint Girons a Lleida i el d'Ax les Thermes a Ripoll.

El ferrocarril entre Ripoll i Ax les Thermes és l'únic transpirinenc que actualment segueix funcionant en la seva totalitat. La línia ferroviària que havia de comunicar Lleida amb Saint-Girons, a l’Ariège francesa, es va quedar a mig camí, a La Pobla de Segur. La línia de Canfranc va deixar de funcionar el 1970 a causa d’un accident en un pont prop de l’estació francesa de Lescun.

El valor i importància de la línia Ripoll-Ax les Thermes era i és molt remarcable. La comunicació entre Espanya i França estava reduïda al passos de Portbou i Irún. Però a més a més, amb la nova línia catalana es reduïa en cent quilòmetres la distància entre Barcelona i Paris.

Ara cal commemorar aquest centenari i aquest setanta-cinc aniversari. I tot un seguit d’actes populars i festius donaran relleu a aquesta celebració, amb la presència de les màximes autoritats de Catalunya, Espanya, França i Andorra. Però que la celebració no ens faci oblidar que encara estem davant la necessitat de conservar i millorar aquesta via de comunicació, maltractada i amb una baix manteniment durant molts anys.

Durant anys s’havien anat deteriorant les infrastructures, no s’hi havia fet cap millora substancial i el servei anava empitjorant. Molt recentment, per primera vegada en els darrers anys, s’ha compromès un pla de conservació i millora, que contempla l’arranjament de la catenària, de la base del carril i, fins hi tot, de les estacions. Però aquest pla d’inversió cal que es vagi concretant i, sobretot, realitzant-se.

Però aquestes actuacions no son suficients. Cal que la línia millori amb elements com la doble via, com mínim de Barcelona fins a Vic, passant pel Vallès Oriental. Cal que el caràcter internacional i la possibilitat de connexió entre Barcelona i Paris per Tolosa continuï essent una realitat i que s’exploti la circumstància comercialment.El Port de Barcelona necessita comunicacions ferroviaries amb França i aquest ferrocarril ,fa cent anys , ja se li va donar aquesta funció que ara caldria actualitzar i modernitzar. Cal que els grans túnels del Cargol, de Toses i del Pimorent tinguin un tractament adequat. En aquest punt s’harecordar la proposta de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! d’un nou túnel a Toses que possibiliti alhora el trànsit ferroviari i de la carretera N-152 o C-17.

La celebració del transpirinec ha de tenir el to just, de commemoració i de reivindicació, de donar relleu al valor que té aquesta línia ferroviària però alhora lluny d’una simple apel·lació a la nostàlgia. Cal commemorar uns aniversaris però com a nou impuls cap el futur. Aquesta va ser una de les conclusions de la darrera reunió de El Ripolles Existeix !

El ferrocarril és una important eina de futur, com a mostra la inversió en el TGV. Estem molt lluny del flaire de naftalina. Aquest eix ferroviari Barcelona –Paris, correctament tractat i potenciat, pot tornar a esdevenir un factor de progrés per les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, la Cerdanya i les mes meridionals de França, sobretot si la Unió Europea la considerés com un eix ferroviari transeuropeu.

Antoni Llagostera Fernández
Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!