La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Deu anys de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Públicat a El Ripollès

Pere Jordi Piella Vilaregut
Antoni Llagostera Fernández

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Aquest any es celebra el desè aniversari de la constitució de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! Deu anys que permeten fer un balanç i alhora confirmar que la necessitat que la va crear no era pas puntual i que encara ara els motius que van portar a la seva creació continuen tenint vigència i no han perdut interès. Un cop hagin passat les febres electorals (ara venen les municipals) intentarem celebrar-ho com cal.

El primer que es pot dir d’aquest aniversari és que la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! ha fet la seva tasca, tot sensibilitzant sobre la necessitat de que els ciutadans del Ripollès estiguin en igualat de condicions respecte a la resta de Catalunya. El nom de la Plataforma es un important potencial al trametre clarament que el Ripollès vol ser tingut en compte en els plans de l’Estat i la Generalitat.

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! té com a objectiu potenciar la presència de la nostre comarca en les actuacions de les administracions, reivindicant principalment unes comunicacions que facilitin el progrés dels seus habitants, situant la nostra comarca dins la diferents xarxes comunicatives catalanes. Son tres les idees base amb les que s’ha treballat: es volia que les administracions fessin compromisos ferms, bandejant les promeses, en aspectes bàsics de les comunicacions del Ripollès. Alhora es partia de l’exigència de fer projectes racionals i respectuosos amb l’entorn, per nosaltres tant preuat. I finalment, i no menys important, es tenia clara que la reivindicació de millors comunicacions pel Ripollès no era pas egoista i que calia el suport dels territoris veïns amb un plantejament global per els Pirineus i Catalunya. També les telecomunicacions han estat una de les constants reivindicacions donada la seva importància per el progrés d’un territori .

Aquests deu anys han confirmat que la reivindicació de millors comunicacions i telecomunicacions pel Ripollès calia que fos feta sense partidismes i amb una certa constància. Ara que hi ha nou govern es pot veure clar que la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! ha exercir amb contundència la seva reivindicació en qualsevol supòsit. El nivell de reivindicació no ha estat mediatitzat per possibles coincidències polítiques. I aquesta constatació referma que l’opció reivindicativa sobre les comunicacions ripolleses té orígens que estan per sobre partidismes i que la pressió sobre governs i administracions en aquest punt no ha de tenir aturador i suposa una aposta a mig i llarg termini. No estem davant temes que es puguin solucionar en pocs anys i que cal una visió global, mantinguda i coherent, que vagi fent el llarg camí des de les propostes, als projectes i a les execucions.

Des de la creació de Deu anys després de la creació de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! s’ha avançat, –principalment gracies a les reivindicacions de les institucions comarcals- però encara hi han moltes propostes i projectes que cal reivindicar i impulsar. En els propers mesos la C-17 arribarà desdoblada a l’entrada de Ripoll, però aquesta important millora pot portar problemes donada la lentitud en que avança la variant de Sant Bartomeu. També, gràcies al impuls del Consell Comarcal del Ripollès, s’ha avançat en el necessari consens sobre una estratègia comuna, amb la aprovació del Pacte Comarcal de Infraestructures. Però encara hi ha temes pendents com les variants de Sant Joan de les Abadesses i nord de Ripoll, la variant de Ribes de Freser i el túnel de Toses. Aquestes actuacions s’ha de vetllar que es facin amb projectes racionals i respectuosos amb l’entorn. En el tema del ferrocarril internacional Barcelona–La Tor de Querol, malgrat algunes millores com a fruït del traspàs de la gestió a la Generalitat de Catalunya, encara som molt lluny d’un servei potent, on el desdoblament fins a Torelló (i perquè no fins Ripoll?), és una fita clau i imprescindible. Alhora es necessari continuar reivindicant unes telecomunicacions.

Deu anys després de la creació de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! creiem que amb la seva creació, amb un caràcter plural i obert, va ser un encert polític que li ha conferit força. La lluita per unes millors comunicacions pel Ripollès ha de continuar, molt segurament encara no s’ha arribat a un equador i cal perseverar tot treballant per sensibilitzar en la direcció que ara, deu anys després, sembla diàfana i clara.