La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Presentació del manifesta "Raons que equilibren la Cerdanya i el Ripollès"

(21 de novembre de 2001, Puigcerdà)


Més de setanta persones i els alcaldes de Puigcerdà, Ripoll i Ribes de Freser i els presidents dels consell comarcals de la Cerdanya i el Ripollès varen participar ahir per la nit, divendres, dia 16 de novembre de 2001, al Museu Cerdà de Puigcerdà, a la presentació del manifest Raons que equilibren la Cerdanya i el Ripollès .

Aquest manifest, que enllaça amb iniciatives anteriors (especialment la reunió celebrada el 29 de juny de 1980), reclama una millora, amb actuacions molt concretes, de les comunicacions viàries, ferroviàries i de telecomunicacions d aquestes dues comarques.

La taula d aquest acte fou presidit per l escriptor Joan Obiols; l alcalde de Puigcerdà, Joan Carretero; el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Joan Pous; l alcalde de Ribes de Freser, Pere Vigo; el president del Consell Comarcal del Ripollès, Jaume Vilarrasa; el portaveu de Grup d Opinió de la Cerdanya Àngel Jove; i el portaveu de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, Pere Jordi Piella. També hi era present Eudald Casadesús, alcalde de Ripoll.

Aquest manifest ha estat promogut per la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, el Grup d Opinió de la Cerdanya, la Unió de Pagesos de la Cerdanya, Resistència Ceretana, Institut d Estudis Ceretans i la Federació d Associacions de Veïns de Ripoll.

Manifest
RAONS QUE EQUILIBREN LA CERDANYA I EL RIPOLLÈS

El 29 de juny de 1980, ara fa més de 20 anys, un centenar d alcaldes de comarques interiors de Catalunya, varen reunir-se a la Vila de Puigcerdà per aprovar un manifest reclamant la millora dels equipaments i comunicacions dels seus municipis a fi de reduir els desequilibris territorials de Catalunya.

Les comunicacions per carretera i per FFCC que varen merèixer una especial atenció foren: Les carreteres N-152 i C-1313.

El FFCC internacional Barcelona- Puigcerdà.

L'Eix Pirinenc.

Després de més de vint anys d aquesta assemblea, la millora de les carreteres catalanes és considerable i en projectes ferroviaris, principalment el tren l alta velocitat AVE, s han previst inversions quasi bilionàries.

No obstant això i respecte a les comunicacions per carreteres; la N-152 (actualment la C-17), entre Vic i Puigcerdà no té les característiques que la societat actual demana i necessita. La C-1313 té trams absolutament obsolets per les característiques de la circulació que sosté, mentre l Eix Pirinenc no disposa encara d una programació fiable i concreta, ni es veu cap voluntat per tirar-lo endavant.

El FFCC internacional Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Carol, no ha merescut, durant aquests vint anys, cap atenció de millora, veient-se, en molts trams obligat a circular a 30km/hora, al mateix temps que la seva categoria de circuit internacional pràcticament ja no s esmenta en les ofertes ferroviàries per internet.

A totes les mancances assenyalades, cal afegir-hi actualment les dificultats per disposar, al Pirineu en general, i en aquestes zones en particular, de les telecomunicacions que exigeix la nostra societat.

El propassat 20 de febrer el Ple del Senat va aprovar per unanimitat una moció perquè es comencin les obres del túnel de Toses l any 2007. Aquest túnel es fonamental per la comunicació entre el Ripollès i la Cerdanya, per donar un impuls decisiu a l Eix Pirinec i també perquè els habitants de la Cerdanya tinguin la llibertat de poder accedir a la seva comarca sense l obligació d haver de pagar peatge. Aquesta infraestructura representa també la inversió més important que, en molts anys, es pugui fer entre el Ripollès i la Cerdanya.

S ha de felicitar als promotors d aquesta iniciativa que és molt important per les comunicacions dels Pirineus. No obstant s ha d intentar treure el millor partit d aquesta inversió, optimitzant-la perquè serveixi per resoldre, definitivament i en tots sentits, una de les comunicacions bàsiques amb els Pirineus i França.

Es per això que els sotasignants, institucions i organitzacions ciutadanes, que es veuran afectades per aquesta important infraestructura, tenim el dret de participar i opinar, (tal com mana l'Art. 23.1 de la Constitució), a fi de que es tregui el màxim rendiment de la important inversió que representarà aquesta actuació viària.

Es per tot això que subscrivim el següent

Manifest:

1er. Davant de la important inversió que representarà la construcció del túnel de Toses és necessari que es contempli , també aquest equipament, dins d un projecte global per comunicar, tant per carretera com per FFCC, la Cerdanya amb el Ripollès i Osona.

2er. S ha de fer amb els criteris mediambientals i de respecte al paisatge que ha de tenir qualsevol obra que es faci en un lloc on el paisatge sigui un bé afegit.

3er. Aquest projecte global ha de portar al desdoblament de la C-17 (N-152) fins al Ripollès.

4er. Ha d aconseguir que el túnel de Toses tingui la doble funció de facilitar l accés a la Cerdanya tant per carretera com per FFCC.

La millora i economia que representarà que el túnel de Toses pugui ser utilitzat tant pels automòbils com pel FFCC, ha de facilitar el projecte que pretén que aquest FFCC comuniqui Barcelona i Toulouse amb el principat d Andorra.

Novembre de 2001.-

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!
Pere Jordi Piella i Vilaregut

Grup d Opinió de la Cerdanya
Josep Tallafero i Coll

Unió de Pagesos-Cerdanya
Juan Bagaria

Resistència Ceretana
Albert Pons

Institut d Estudis Ceretans
Joan Mateu

Federació d Associacions de Veïns de Ripoll
Fina Guix