La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El PICT i els ferrocarrils transversal i de Puigcerdà

26 de setembre de 2006.-


Antoni Llagostera Fernández
Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

Fa uns mesos el govern de Catalunya va posar a informació pública el Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya (PICT). Un del temes estrella de la proposta era la creació d'un tren transversal entre Lleida i Girona.

L'objectiu del el PICT era el de definir de manera integrada la xarxa d'infrastructures viàries, ferroviàries i logístiques amb l'horitzó posat a l'any 2026. Era un document molt interessant ja que contra la línia que varen mantenir els govern de Jordi Pujol (que sols oferiren el Pla de carreteres de 1985, revisat el 1995), amb la seva parcialitat ja que no englobava el ferrocarril, es volia recuperar una tradició iniciada pel pla de la Mancomunitat de Catalunya (1922) i el Pla general d'obres públiques de 1935 de la Generalitat republicana, el Regional Planning.

El PICT tenia, en aquest sentit, un del seus punts més forts la definició d’una xarxa integrada, multimodal i transversal, amb una aposta decidida pel ferrocarril.

Les al·legacions presentades en el seu dia (gener de 2006) per la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! anaven molt concretament en aquesta direcció de potenciació del ferrocarril. El PICT definitivament aprovat recull algunes de les propostes com és el del desdoblament del tren fins a Vi i Ripoll (en dues fases) i la millora del tram entre Ripoll i Puigcerdà.

Però la versió definitiva del PICT no recull el plantejament d'utilitzar la via fèrria internacional de Puigcerdà pel transport de mercaderies, quan aquesta és una possibilitat molt vàlida quan hi ha un eix costaner molt saturat i quan cal potenciar la connexió amb Tolosa de Llenguadoc, un dels dos grans centres aeronàutics mundials.

El que resulta especialment frapant del PICT aprovat és la inconcreció del traçat entre Vic i Girona del tren transversal. La planificació del territori planteja molt clarament que la millor opció seria acollir Olot dins del traçat i fer arribar la connexió a Figueres. No es lògic tornar a cometre un error com el que suposa l'actual Eix Transversal i el túnel de Bracons com a solució alternativa.

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! demanava en les seves al·legacions que la construcció d'un nou eix ferroviari transversal (Lleida-Girona) es fes revalorant la xarxa ferroviària existent, que és la solució més immediata

i econòmica, reconeixent alhora la categoria internacional de la línia del ferrocarril transpirinenc Barcelona –La Tour de Querol – Toulouse, amb un potenciació de la capacitat i utilització.

El PITC definitivament aprovat tampoc recull un plantejament bàsic com és la transformació ferroviària a l'amplada europea, qüestió molt factible i necessària en el cas del Transpirinenc si no es vol que resti una via secundària.

Hi ha altres aspectes del PICT aprovat que mereixerien unes apreciacions. La centralitat del tema ferroviari en el discurs de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! ens fa incidir en especial en aquesta qüestió tant important per Osona i el Ripollès i les seves comarques veïnes.