La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Aportació a les 5es. Trobades Culturals Pirinenques (Ripoll, 25 d'octubre de 2008)

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!


La comunicació al Pirineu

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! va néixer de la voluntat de crear una iniciativa d'impuls i mobilització a l'entorn de les comunicacions de la comarca i dels Pirineus. Les idees que l’emmarquen son:

• Compromisos ferms i prou promeses;
• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
• Mes enllà de la comarca per prosperar

Concretant, tres han estat el temes recurrents: la millora de la connexió viària i ferroviària amb Barcelona, la permanència i millora del ferrocarril internacional entre Barcelona i la Tour de Querol, i amb aquest, la necessitat de la construcció del túnel de Toses, en un projecte que pogués solucionar alhora problemes viaris i ferroviaris.

Un tret a ressaltar de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! és que la seva pluralitat i la no dependència d'alguna de les organitzacions polítiques del país li ha permès valorar críticament les actuacions que les administracions estatal o autonòmica preveien al Ripollès, la Catalunya interior i els Pirineus. Aquest posicionament, evitant la dinàmica partidista, no sempre ha estat ben entès .

Un altre tret d'aquesta iniciativa son las limitacions amb que han d’actuar les organitzacions d’aquest tipus. Això era un paràmetre assumit des de el principi i per això las actuacions s’han adreçat principalment a mantenir viva la flama de les reivindicacions estratègiques que des de sempre ha tingut el Ripollès i els Pirineus. Una de les primeres actuacions va ser la organització conjuntament amb el Grup d’Opinió de la Cerdanya, d’un acte reivindicatiu a Puigcerdà al que varen assistir-hi les principals autoritats de la Cerdanya i el Ripolles.

Sempre ha primat la voluntat d'anar més enllà de la comarca per prosperar, projectant propostes cap al territoris veïns, molts conscients que els temes de comunicacions tenen sempre aquesta marc ampli. També s'ha estat molt atent a posicionar el Ripollès dins de l’Euroregió, dins de l'eix Barcelona-Toulouse. Per això conjuntament amb el Consell Comarcal del Ripolles ,La Associació Transpirinenca i el Centre d’Estudis del Ferrocarril , es va impulsar, l’any 2004, la celebració del 75 aniversari de la connexió ferroviària internacional per la Cerdanya. Els actes es varen cloure per una banda en un acte internacional a La Tour de Querol i a Puigcerdà amb la presencia del president Maragall i més tar amb un viatge, amb tren a vapor , entre Vic i Ripoll amb la presencia del Ministre Bono.

Durant aquest anys s’ha avançat clarament en compromisos ferms per impulsar infraestructures de comunicacions i telecomunicacions, amb projectes racionals i respectuosos amb l’entorn. Tot això ha estat possible gràcies als mitjans de comunicació i a les reivindicacions dels ajuntaments i dels consells comarcals que moltes vegades han recolzat les propostes i anàlisi fets des de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! ha volgut recordar insistentment a les administracions locals els objectius estratègics que moltes vegades, en la dura cursa de fons que suposa el dia a dia, queden difuminats degut el neguit per solucionar problemes candents dels ciutadans.

Les accions de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! han estat possibles gràcies a la col•laboració amb entitats ciutadanes i a la generositat d’uns ciutadans i ciutadanes que amb la seva contribució econòmica i d'idees, donant la seva opinió o assistit als diferents sopars- assemblees que s’han organitzat per debatre temes d’actualitat i per consensuar posicionaments davant de actuacions que ens afectaven, han fet possible una actuació sostinguda.

Cara al futur es vol millorar la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! perquè pugui ser encara més efectiva en els seus objectius, essent conscient que els plans -principalment en el camp ferroviari- que les administracions autonòmica i estatal ,estan desenvolupant, no contemplen el Ripollès i els Pirineus i van mes encaminats a grans infraestructures de nova planta, que a millorar el servei i el funcionament de les línies que actualment estan donant servei als ciutadans .

El Ripolles Existeix te la web http://www.elripollesexisteix.net/
Tres son els temes que mereixen actualment la atenció de la nostra Plataforma :

• Respecte al FC internacional Barcelona – Puigcerdà – La Tour de Querol
• Potenciar la seva internacionalitat
• Postular la seva connexió amb Andorra
• La doble via fins a Vic , com a mínim
• Respecte a la N- 152 ( N-260?)
• Construcció del túnel de Toses a una cota inferior als 1600m del estudi actual i amb una traça més respectuosa amb l’entorn.
• Telecomunicacions .
• Implantar sistemes per fer-les arribar a tots el pobles dels Pirineus .

Estem convençuts que sumand esforços i col·laborant serem capaços tots plegat de impulsar temes que a tots ens interessen , per això volem acabar amb uns versos de Miquel Martí Pol ,

Un conjunt de fils ben trenats, és una corda.