La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El túnel de Bracons i el Ripollès

Plataforma ciutadana El Ripolles existeix¡

Ripollès, 10 de maig de 2009.-

La permanent de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, reunida el passat 24 d’abril per analitzar l’impacta de la nova comunicació entre la Garrotxa i Osona pel túnel de Bracons, vol fer arribar a la opinió publica el següent comunicat :

1. Amb una visio global ,la execució d’aquesta comunicació fa pales que ,mes que amb una idea planificadora de Catalunya , molt sovint s’està actuant en funció de les pressions que reben les Administracions. Recordem que si l’Eix Pirinenc s’hagués executat ,aquesta nova comunicació no era necessària .No ajuda a la planificació global del territori de Catalunya que aquesta sigui competència de dues administracions diferents .

2. Amb una visió actual la comunicació per Bracons es una oportunitat per augmentar el nivell de serveis del conjunt de les comarques de la Garrotxa- Osona i el Ripolles . La massa poblacional d’aquest conjunt portarà a :

• La creació d’un conjunt territorial que incrementarà considerablement les seves relacions social, culturals i econòmiques.

• Potenciar les marques turístiques de les tres comarques

• Potenciar el nivell assistencial , docent i comercial

• Incrementar el mercat de treball .

• Incrementa las oportunitats de negocis entre les tres comarques .

3. Incrementarà el coneixement mutu , així serà possible:

• La creació de nous mitjans de comunicació que abastin el conjunt de les tres comarques

• Comparar fàcilment la eficàcia de les politiques( urbanístiques , docents etc) aplicades als diferents territoris d’ aquestes comarques .

4. La comunicació per Bracons hauria de incidir en la potenciació de la línia de ferrocarril internacional Barcelona – Puigcerdà – La Tor de Querol, al esdevenir clients potencial d’aquest ferrocarril els ciutadans de la Garrotxa . Per precipitar aquest coneixement es necessari :

• Fer possible la intermodalitat tren/auto en la zona de la estació de ferrocarril de Torelló. Aquesta població pot esdevenir un nus de comunicacions important per les tres comarques .

• Les administracions locals de les tres comarques , però principalment els seus Consells Comarcals, haurien de reclamar a la institució que correspongui ( RENFE; ADIF) l’inicia d’una campanya de sensibilització- principalment adreçada a la Garrotxa- per fer veure el potencial que ha obert Bracons respecte a aquest Ferrocarril.

4. Una lliçó a aprendre de les potencialitats que ha obert la nova comunicació entre la Garrotxa i Osona es també el potencial que hi ha entre el Ripolles i el Bergada si a la fi es decideix comunicar les capitals d’aquestes dues comarques d’acord amb l’Eix Prepirinenc.

5. Una vegada mes hem de denunciar que les comunicacions del Ripolles no estan ben resoltes . El Ripolles necessita comunicar-se amb facilitat amb Puigcerdà; Vic; Berga i Olot per així poder desenvolupar tot el potencial d’aquest conjunt .Mentre les comunicacions amb Vic i Olot estan avançant les comunicacions amb Berga i Puigcerdà , no estan planificades, en el primer cas , o no tenen una data fiable de execució en el segon.

6. Per molt que es creu necessari plantejar seriosament les comunicacions amb Puigcerdà i Berga no s’ha de oblidar que en zones de muntanya,l’estat actual de la tècnica permet executar projectes racionals i respectuosos amb l’entorn com sempre ha defensat El Ripolles Existeix .

7. Una característica a destacar de la nova comunicació es la seva precària senyalització . A un ciutadà no iniciat que es desplaci des de el Ripolles a Osona se li fa difícil accedir a la comunicació per Bracons.