La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2006

Ripollès, 22 d’octubre de 2006.-

Davant de les properes eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el proper 1 de novembre, el Plenari de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix! va acordar adreçar-se als ciutadans del Ripollès tot recordant que abans de decidir el seu vot per un dels partits polítics que es presenten i a fi que aquest serveixi per avançar vers un futur de progrés sostenible, tinguin en compte:

1. Que les propostes dels partits polítics referents al Ripollès, posin terminis i concretin Projectes Racionals i respectuosos amb l’entorn per millorar les comunicacions i les telecomunicacions de la nostre comarca.

2. Que, respecte al Ferrocarril Transpirinenc Barcelon-Ripoll -Puigcerdà –La Tour de Querol, mirin si els diferents partits polítics estan disposats a prendre compromisos ferms mes enllà de les promeses per reclamar al Govern de Madrid que sigui reconeguda aquesta via com internacional i apte per mercaderies per comunicar Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc, un dels centres mundials de la aeronàutica.

3. Que, respecte al nostre entorn mes immediat, els diferents partits polítics contemplin una visió del Ripollès que vagi mes enllà de la comarca, per així augmentar la seva prosperitat, al sumar el seu potencial amb el de les comarques veïnes per aconseguir mercats de treball i prestació de serveis capaços donar resposta a les necessitats de la població, a fi d’anar vestint un futur de prosperitat sostenible per el Ripollès i per tot Catalunya.

Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!