La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat davant la incomunicació originada al Pirineu i al Ripollès per les voladures a la C-17 en el terme de Montesquiu

( Novembre de 2002 )

Davant la incomunicació que està petint el Ripollès, degudes a les voladures a les obnres de la variant de Sant Quirze - Montesquiu, a la ctra. C-17 (aban N-152), la plataforma ciutadana "El Ripollès existeix! Vol fer arribar a l'opinió pública i els representants polítics, les següents consideracions.

A) Encara que la variant esmentada representarà una millora important per la comunicació entre el Ripollès i Osona, aquestes obres s'haurien de realitzar amb una planificació que originés les menors molèsties possibles, el menor impacte possible sobre l'economia del Ripollès i del Pirineu i sobretot tenint en compte que s'està treballant en una zona de muntanya on no hi ha pràcticament itineraris alternatius.

B) La incomunicació actual ens fa refermar en la necessitat de potenciar i modernitzar el ferrocarril internacional Barcelona - Vic - Ripoll - Puigcerdà - París, donat que és la única comunicació realment alternativa d'accés al Pirineu.

C) L'actual incomunicació representa un prejudici econòmic important pel Ripollès i el Pirineu, i una molèstia considerable pels ciutadans que necessiten la C-17 pels seu desplaçaments.

A l'analitzar l'actual situació hem arribem a la conclusió de que és deguda principalment a la improvització com a la precipitació.

  • Improvització d'unes obres que no han tingut en compte que s'estant fent en una zona de muntanya i per això, s'ha de tenir molta cura en la seva realització. Per les informacions de que disposem, les voladures que han originat l'actual incomunicació han estat degudes, en bona part, en no aplicar les bones pràctiques d'actuació en els terrenys de la variant.
  • Improvització per la manca de coordinació amb RENFE i amb les obres que s'estan executant a la C-17 en la zona del Figará. En les actuals circumstàncies, desplaçar-se des del Ripollès fins a Barcelona, s'ha convertit en una veritable cursa d'obstacles, amb despesa de temps considerable per als ciutadans.
  • Improvització, ja habitual, de les obres d'una carretera que durant 20 anys s'ha anat executant a "pedaços", sense tenir en consideració l'impacte sobre els ciutadans i sobre el territori,
  • Precipitació davant d'unes obres que, el govern de la Generalitat vol forçar el ritme d'execució per poder-les inaugurar abans de les eleccions i així intentar esborrar el sentiment de que, després de 20 anys i de moltes promeses incomplertes, encara no existeix un projecte global de entre Vic i Ripoll, i que estigui d'acord amb les necessitats del Ripollès.
  • Precipitació al prioritzar les voladures davant dels mitjans mecànics previstos en el projecte i sense haver fet un estudi de l'impacte que podria causar en el territori i en una zona geològicament inestable.
D'acord amb l'ho esmentat i amb el principi "Projectes racionals i respectuosos amb l'entorn" que inspiren a "el Ripollès existeix!", aquesta Plataforma farà arribar aquest comunicat als grups polítics del Parlament de Catalunya tot demanant que:

  • S'obri una investigació per esbrinar si les causes de l'actual situació, que ha ocasionat un caos circulatori a tot Catalunya, són degudes a males pràctiques i a imposicions polítiques alienes al projecte tècnic.
  • A partir d'ara les obres de la C-17 entre Montesquiu i Sant Quirze, s'executin tenint en compte que s'estan fent en una zona de muntanya i que es prioritzin les necessitats dels ciutadan, deixant de banda els motius electoralistes que han originat l'actual caos.
  • Amb la màxima celeritat i degut a les obres que està executant el Ministeri de Foment a la via fèrria entre Torelló i Vic, i la Generalitat a la zona del Figaró, es prenguin les mesures necessàris perquè el trajecte per la C-17 des de la Cerdanya, el Ripollès i Osona a la capital de Catalunya es puguin fer amb unes condicions raonables i evitar l'actual sensació de caos i d'incomunicació.
  • Reiterar que, després de 20 anys de promeses, és necessari i just, disposar d'un projecte global amb terminis d'execució de la C-17 i d'acord amb les necessitats del Ripollès i del Pirineu, i respectuós amb l'entorn, tenint en compte de que s'està actuant en una zona de muntanya.
 Ripoll, 10 de Novembre de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella