La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

El Ripollès existeix!, més de 10 anys

Pere Jordi Piella 
Coordinador de El Ripollès existeix!

Ripoll, maig 2012. 

Publicat a El Ripollès, El 9 Nou i Diari de Girona.

És un aniversari que es volia celebrar l’any passat, d’aquí el títol d’aquesta article . La convocatòria d’una elecció darrera l’altra va aconsellar deixar passar les febres electorals. L’acció reivindicativa de El Ripollès existeix! cal fer-la sense partidismes.

Amb aquest motiu s’han organitzat alguns actes .El segon divendres de juny es farà la taula rodona : Infrastructures , paisatge , medi ambient i Pirineus . Al mateix temps ,per deixar constància del aniversari , s’ha editat un butlletí . Es volia fer una exposició que mostrés la llarga historia de la reivindicació de comunicacions a la nostre comarca .La seva base era l’estudi - de l’any 1856- que Idelfons Cerdà va fer del ferrocarril entre Barcelona i Sant Joan de les Abadesses . Les dificultats econòmiques generals han obligat a deixar-ho per temps millors.

Aquesta plataforma ciutadana va sorgir del convenciment que el progrés de la nostra comarca passava per tenir igualtat de oportunitats amb la resta de Catalunya i evitar un país a dues velocitats . El seu principal actiu és i ha estat el seu nom, que transmet la imatge que una comarca i la seva gent reivindiquen ser tinguts en compte.

La precarietat de les comunicacions i telecomunicacions comarcals requeria compromisos ferms, defugint les promeses buides fetes al llarg del temps. En 10 anys hem vist avenços i també estancaments. Davant de la C–17 desdoblada (a darrera hora i pels pèls), el túnel de Toses s’ha deixat per a temps millors, quan ja havia arribat al final d’un llarg procés. Les mobilitzacions, encapçalades pels Ajuntaments, exigint inversions en el FC internacional Barcelona–París per Puigcerdà, han aconseguit millores, però no la potenciació de la línia. S’ha avançat en les telecomunicacions, però indrets del Ripollès es troben dins de les “àrees obscures” que hi ha als Pirineus que, en no disposar de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), els obliga a lluitar en inferioritat de condicions.

La idea d’uns projectes racionals i respectuosos amb l’entorn ha guiat sempre les actuacions de El Ripollès existeix!. La preservació del paisatge i el medi ambient amb les infrastructures necessàries per al progrés d’una comunitat, poden ser compatibles.

Sumar esforços per impulsar actuacions d’interès comú obliga a anar més enllà de la comarca per prosperar, això ha portat a col·laborar amb col·lectius de comarques veïnes, d’Andorra i de regions de França.

No es tracta de temes que puguin solucionar-se en pocs anys , cal una visió global, mantinguda i coherent, que vagi fent el llarg camí des de les propostes als projectes i les execucions. Una eina potent es El Pacte Comarcal per a les Infrastructures, aprovat pel C.C. del Ripollès.

Ens trobem davant d’una aposta estratègica i la col·laboració dels mitjans de comunicació junt amb la actuació de les administracions locals són fonamentals.

S’està fent un camí que ja sabíem que seria llarg, feixuc i de resultats incerts, però som conscients que sols una veu lliure i constant, amb l’ajuda de tothom, pot fer una feina de sensibilització que ara és més necessària que mai.

Els escàndols del Túnel del Cadí

Antoni Llagostera Fernández
Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

El túnel del Cadí, la seva construcció i la seva existència, han estat molt desfavorables per la comarca del Ripollès. Però aquesta situació, un cop la seva existència és una realitat, ja no ens hauria d’enutjar.

Malgrat que aquesta seria un posicionament raonable, cal dir que el responsables del túnel del Cadí no permeten que la nostra indignació baixi, malgrat els anys que fa que patim la seva existència.

Ara fa un temps, quan el Ministerio de Fomento va posar a informació pública les opcions del túnel de Toses, es va presentar al Tribunal Suprem un requeriment contra aquesta decisió. I qui va presentar aquesta queixa, un requeriment contra la voluntat ministerial d’avançar cap a la solució d’un problema viari que cada cop és més fragant, la millora de les comunicacions entre el Ripollès i la Cerdanya? . Doncs ni més ni menys que la concessionària del Túnel del Cadí.

Si, la concessionària de Túnel del Cadí va al·legar que ells tenien la concessió d’un túnel a Toses, i que la proposta ministerial era una intromissió i que afectava els seus drets.

Cal dir que els jutges, sants varons aquesta vegada, van fer dues preguntes clares i senzilles. Quans anys feia que tenien la concessió i si tenien previst fer ús d’aquest dret? Davant la resposta de la concessionària de Túnel del Cadí, el jutge va desestimar la queixa i va donar via lliure a la informació pública del projecte del Ministerio de Fomento a la millora de les comunicació viària per les colladetes de Toses.

L’actitud de la concessionària del Túnel del Cadi cal catalogar-la d’un autèntic escàndol. Cal assenyalar que si en els seus inicis la concessionària del Túnel del Cadi era una entitat privada, ara està totalment controlada per la Generalitat de Catalunya. Un cop obtinguts els guanys que s’obtenien al construir-lo, les pèrdues es van socialitzar. Per traduir-ho, la Generalitat de Catalunya, com a propietària de la concessionària del Cadí, va presentar una al·legació contra una possible millora d’una carretera important, contra un possible túnel de Toses. Absolutament increïble!

Però la indignació se m’ha disparat de nou quan el dijous, 28 de juny de 2012, El Periódico explicava que els mossos d’esquadra havien fet fa dos anys, amb Montserrat Tura al front de la conselleria d’Interior, una enquesta a tots els vehicles que passaven per la N-152 a Ribes de Freser, on s’els hi preguntava si estarien disposats a pagar per travessar un possible túnel de Toses.

Els habitants del Ripollès continuem patint, doncs, el túnel del Cadí. Fins quan?