La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat de la Permanent de la Plataforma "El Ripollès existeix! davant del darrer accident ferroviari a la línia transpirinenca Barcelona-Puigcerdà-La Tor del Querol

( Juliol de 2003 )

Davant de l’accident ferroviari ocorregut el passat dimarts dia 21 de desembre dins el túnel de Toses i que, per molt que no originà danys personals, va obligar a activar el pla d’emergència i evacuar unes desenes de persones de l’interior del túnel, la permanent de la Plataforma “ El Ripollès Existeix ¡ “ vol fer arribar a l’opinió pública el següent comunicat:

1. Volem manifestar, una vegada més, la nostra inquietud per la necessitat d’escometre millores urgents en el tram ferroviari de Ripoll a Puigcerdà que és el que presenta un traçat més crític. Aquesta opinió ja vàrem manifestar-la en el punt Nº 4 del manifest de 25 de juliol de 2003 elaborat amb motiu de l’anunci d’inversions que va fer el Ministeri de Foment en aquelles dates,

2. Donades les especials característiques d’aquest tram, la millora hauria de contemplar tant la infrastructura ferroviària com també que el material mòbil fos l’adient per un traçat amb unes pendents i radis de curvatura extrems i singulars dins els ferrocarrils europeus. Tal com vàrem manifestar en el punt Nº 5 del esmentat manifest.

3. Per molt que ja s’hagi iniciat la millora del tram Torelló- Ripoll- i que hi hagi una programació d’obres i inversions que arriba al l’any 2010, s’ha de dir que aquest programa només servirà per què aquesta línia tendeixi vers els estàndards de qualitat i de seguretat que es mereix un transport públic europeu avui dia .

4. Dins l’anterior programa i en vista de l’estat i les deficiències del recorregut Ripoll- Puigcerdà -que l’accident del dia 21 ha tornat a posar de manifest– s’haurien de prioritzar d’una manera immediata les millores d’aquest tram.

5. Conscients que la disponibilitat de noves inversions vindrà condicionat per la capacitat del trànsit, tant de passatgers com de mercaderies, per aquesta línia internacional -que connecta el port de Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc- i que aquest trànsit depèn tant de les solucions tècniques per poder transportar càrregues competitives, com de la confiança que hi tinguin els operadors logístics; “El Ripollès Existeix¡” pensa aportar properament una visió documentada de com es podria augmentar la capacitat actual d’aquest ferrocarril per transportar mercaderies.

6. En uns moments en que s’ha acabat l’exposició pública de l’estudi informatiu de la carretera N-152 per la collada de Toses, volem insistir, una vegada més, en la necessitat d’estudiar conjuntament el traçat d’aquesta nova carretera amb el traçat actual o modificat d’aquest ferrocarril. Tal com vàrem manifestar en el punt Nº 8 del manifest esmentat anteriorment.

7. Donada la importància estratègica d’aquest ferrocarril tant per la vertebració de la Catalunya interior i dels Pirineus, així com per la connexió amb la resta d’Europa, aquest manifest també es farà arribar als diputats i senadors de la zona i a la comissió d’alcaldes creada, el passat any, pel seguiment de les inversions compromeses pel Ministeri de Foment.

Pere Jordi Piella
Coordinador de “ El Ripollès Existeix¡”

Ripoll 23 de desembre de 2004.-