La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Bracons. I el Ripollès quant?

( Abril de 2004 )

Publicat a El 9 Nou (Osona-Ripollès) el dilluns, dia 16 d’abril de 2004.

Finalment la solució que l’actual govern de la Generalitat de Catalunya ha donat a la comunicació Vic-Olot ha estat una reformulació del projecte de túnel de Bracons. Una solució que suposa un nou error, per solucionar un error projectual de l’anterior govern convergent i que volia esmenar un primer primer error de planejament, no haver optat per l’anomenada solució nord en les diferents alternatives que hi havia de traçat de l’Eix Transversal.

Però més enllà de tot això, des de la Plataforma ciudadana El Ripollès Existeix fem una pregunta: ara és l’hora de les comunicacions del Ripollès? O dit d’una altra manera, el desdoblament de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll és ara l’actuació prioritària de l’actual govern de la Generalitat a la zona? És ara el torn de la sempre ajornada millora de les comunicacions del Ripollès, tant per carretera com per ferrocarril?

Sembla que els calendaris de les obres de millora del ferrocarril segueixen el curs previst. També es diu que s’està treballant en un primer estudi de desdoblament del tram de la C-17 entre Vic i Ripoll.

Però el Ripollès viu sota la sensació que no li arriba mai el torn d’una actuació seriosa i integral sobre les sevescomunicacions estratègiques. Des de 1982 s’han anat fent promeses, però mai concretades en realitats, amb un calendari que es compleixi. Unes actuacions que incideixin molt principalment sobre l’eix vertical Barcelona-Puigcerdà, però alhora en l’eix transversal Berga-Ripoll-Olot. El Ripollès Existeix continua reclamant compromisos ferms, projectes racionals i respetuosos amb l’entorn, amb un calendari concret, no sols bones paraules i promeses.

En aquest sentit, en la darrera reunió de la Plataforma El Ripollès existeix es va proposar que des del Consell Comarcal del Ripollès es formés una comissió, que fes el seguiment de tot el conjunt d’obres promeses i programades, tant de la carretera C-17 com pel ferrocarril.

Aquesta comissió hauria, de manera periòdica informar al Consell Comarcal i a la opinió publica de si es compleixen els terminis de cada actuació proposada, anunciada o programada. Hem de ser conscients que els terminis per la realització de una infrastructura poden arribar a ser de deu anys i si no es fa un seguiment, aquestes obres es poden allargar considerablement.

Una comissió d’aquest caràcter hauria de treballar sobre elcalendari que tenen previst les diferents administracions(Generalitat, Ministeri de Foment i RENFE) i, alhora, perseguir que els projectes concrets siguin racionals i respectuosos amb l’entorn. Un exemple: cal seguir amb atenció el tractament que hi haurà a la variant de Sant Hipòlit, donat que el projecte inicial era molt perjudicial pel Ripollès, ja que feia que l’eix Vic-Ripoll fos secundari en relació al ramal en direcció al túnel de Bracons.

Antoni Llagostera Fernández
Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix