La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Pedaços de tercera generació a la C-17 (antiga N-152). Entrada nord de Sant Hispòlit de Voltregà Km 72

(8 de juliol de 2002 )

Una de les idees que van motivar la plataforma el Ripollès Existeix! va ser que els accessos a la comarca havien de fer-se mitjançant projectes racionals i respectuosos amb l'entorn, fugint dels pedaços com els que es fan a la N-152 per intentar fer-nos callar.

Per això i també perquè, com a ciutadans responsables, no podem quedar indiferents davant el malbaratament dels recursos públics, hem vist amb preocupació com, per tercera vegada es modifica el tram de la C-17 ( N-152) a al entrada nord de sant Hipòlit de Voltregà. Aquesta actuació ens fa plantejar les preguntes següents:

Dona la imatge de "Catalunya un país de qualitat" que els projectes s'hagin de fer com a mínim tres vegades ?

Si hi hagués un projecte integral de la C- 17 (N-152) entre Vic i Ripoll- com sempre ha reclamat el Ripollès Existeix!- no s'hages encertat aquest tram a la primera ?

El finançament de la Generalitat es tant gras que ens podem permetre el luxe de pagar tres vegades un mateix projecte ?

Amb els diners malbaratats en aquest tram no s'hagués pogut pagar el projecte executiu de la carretera entre Vic i el Ripollès i que fa 20 anys que es va prometre ?

La seguretat vial també es una responsabilitat del govern de la Generalitat que ha de procurar tenir les carreteres en condicions. Es pot dir que, fins avui, s'ha actuat així en la C-17 (N-152) principalment entre Vic i Ripoll ?

Perquè ens preocupa l'estat d'aquesta via de comunicació, vital pel desenvolupament del Ripollès, volem denunciar una vegada més aquesta política de pedaços amb que s'està actuant a la C-17 i al mateix temps de fer-ho arribar a la opinió publica també demanar a tots els grups del Parlament de Catalunya que s'executi l'acord, près per unanimitat, de fer el projecte executiu de la C-17 (N-152) entre Vic i el Ripollès. Així, fent la feina ben feta, aquesta carretera donarà la imatge de "Catalunya un país de qualitat"

Ripoll 8 de juliol de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella