La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Carta als nous electes 2011

La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix! acostuma a enviar, després de cada període electoral, una carta als nous electes.

Adjuntem les cartes enviades als alcaldes del Ripollès i als de Vic, Manlleu,Torelló,Centelles i Puigcerdà, a tots els consellers del Consell Comarcal del Ripollès, als presidents dels consells comarcal d'Osona i Ripollès i a l'alcalde de Barcelona.

Carta enviada a tots els alcaldes i alcaldeses del Ripollàs i als alcaldes de Vic ; Manlleu , Torello i Centelles .

Distingit senyo/senyora:
Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegit alcalde/ alcaldesa tot desitjant que tingui molts encerts al front del Ajuntament del seu poble .
El Ripollès Existeix es una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:
• Compromisos ferms i prou promeses.
• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
• Mes enllà de la comarca per prosperar.
La majoria de les seves actuacions estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior però especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars. Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que emprengui per millorar les comunicacions i les telecomunicacions que vertebren aquestes comarques i les connecten amb el seu entorn.
En aquest moments les nostres principals preocupacions son el futur del ferrocarril Transpirinenc i les Telecomunicacions.
Com deu saber, actualment el Ministeri de Foment- desprès de la pressió popular , que en el seu dia, varen encapçalar els ajuntament- va arranjar la infrastructura ferroviària entre Ripoll i Puigcerdà amb la promesa de millorar també les unitats mòbils. Per fer el seguiment d’aquestes promeses –que son el mínim per avançar vers la potenciació de la línia - es va constituir, en el seu dia, una comissió d’alcaldes i presidents dels CC CC de la Cerdanya , el Ripollès i Osona que, al nostre entendre , hauria de exigir, amb visió de futur, compromisos ferms i projectes racionals per aconseguir uns estàndards de seguretat i qualitat europeus per aquest ferrocarril internacional que connecta Barcelona amb Paris. Les apostes de futur son ,per una banda, la doble via fins Vic i posteriorment fins Ripoll i per l’altre que la futura connexió amb Andorra sigui la prolongació del actual FC Vic- Ripoll- Puigcerdà, davant de les dues propostes que hi ha sobre la taula: una Puigcerdà – Andorra i l’altre La Pobla de Segur- Andorra.
Respecte a les Telecomunicacions creiem es necessari la màxima dedicació i pressió per aconseguir que la Catalunya interior puguin gaudir de tot el potencial de les TIC ( Tecnologia de la informació i la comunicació ) si es vol evitar que es continuï configurant un país a dues velocitats.
Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en tot el que podem ser-li útils i principalment per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona , el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre mes cordial salutació.

Pere Jordi Piella
Coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!


Ripollès, 21 de juliol de 2011

Carta envia da als consellers i conselleres del CC del Ripolles.


Distingida senyr/ senyora :
Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegida consellera/ conseller comarcal , tot desitjant que las seves intervencions en el si del Consell Comarcal siguin molt profitoses per la nostre comarca i per els Pirineus.
El Ripollès Existeix es una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:
• Compromisos ferms i prou promeses.
• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
• Mes enllà de la comarca per prosperar.
La majoria de les seves actuacions estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior però especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars. Per això volem posar-nos a la disposició del Consell Comarcal per recolzar totes les actuacions que emprengui per millorar les comunicacions i les telecomunicacions que vertebren aquestes comarques i les connecten amb el seu entorn.
En aquest moments les nostres principals preocupacions son el futur del ferrocarril Transpirinenc i les Telecomunicacions.
Com deu saber el novembre de 2009 el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar, per unanimitat i amb el recolzament de totes les forces polítiques i socials de la comarca, el Pacte Comarcal per les Infraestructures del Ripollès que obria una perspectiva de futur per reivindicar les comunicacions necessàries per el progrés de la comarca , d’entre elles el FFCC Barcelona –Puigcerda –La Tour de Querol. Tambe, en el seu dia, es va constituir una comissió d’alcaldes i presidents dels consells comarcals de la Cerdanya, el Ripollès i Osona que, al nostre entendre, hauria de exigir, amb visió de futur, compromisos ferms i projectes racionals per aconseguir uns estàndards de seguretat i qualitat europeus per aquest ferrocarril internacional que connecta Barcelona amb Paris. Les apostes de futur son ,per una banda, la doble via fins Vic i posteriorment fins Ripoll i per l’altre que la futura connexió amb Andorra sigui la prolongació del actual FC Vic- Ripoll- Puigcerdà, davant de les dues propostes que hi ha sobre la taula: una Puigcerdà–Andorra i l’altre La Pobla de Segur-Andorra.
Respecte a les Telecomunicacions creiem es necessari la màxima dedicació i pressió per aconseguir que el Ripollès i la Catalunya interior puguin gaudir de tot el potencial de les TIC ( Tecnologia de la informació i la comunicació ) si es vol evitar que es continuï configurant un país a dues velocitats.
Reiterant el nostre oferiment per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona , el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre mes cordial salutació.


Pere Jordi Piella

Coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!


Ripollès, 30 de juliol de 2011.-

Carta enviada als presidents dels consell comarcals d’Osona, Ripollès i la Cerdanya.


Distingit senyor:
Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegit president del CC de .................... tot desitjant que tingui molts encerts al front del Consell Comarcal de la seva comarca .
El Ripollès Existeix es una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:
• Compromisos ferms i prou promeses.
• Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
• Mes enllà de la comarca per prosperar.
La majoria de les seves actuacions estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior però especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars. Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que emprengui per millorar les comunicacions i les telecomunicacions que vertebren aquestes comarques i les connecten amb el seu entorn.
En aquest moments les nostres principals preocupacions son el futur del ferrocarril Transpirinenc i les Telecomunicacions.
Com deu saber el Ministeri de Foment- desprès de la pressió popular, que en el seu dia, varen encapçalar els ajuntament- va arranjar la infrastructura ferroviària entre Ripoll i Puigcerdà amb la promesa de millorar també les unitats mòbils. Per fer el seguiment d’aquestes promeses –que son el mínim per avançar vers la potenciació de la línia- es va constituir, en el seu dia, una comissió d’alcaldes i presidents dels consell comarcals de la Cerdanya , el Ripollès i Osona que, al nostre entendre, hauria de exigir, amb visió de futur, compromisos ferms i projectes racionals per aconseguir uns estàndards de seguretat i qualitat europeus per aquest ferrocarril internacional que connecta Barcelona amb Paris. Les apostes de futur son ,per una banda, la doble via fins Vic i posteriorment fins Ripoll i per l’altre que la futura connexió amb Andorra sigui la prolongació del actual FC Vic- Ripoll- Puigcerdà, davant de les dues propostes que hi ha sobre la taula: una Puigcerdà –Andorra i l’altre La Pobla de Segur- Andorra.
Respecte a les Telecomunicacions creiem es necessari la màxima dedicació i pressió per aconseguir que la Catalunya interior puguin gaudir de tot el potencial de les TIC ( Tecnologia de la informació i la comunicació ) si es vol evitar que es continuï configurant un país a dues velocitats.
Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en tot el que podem ser-li útils i principalment per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona , el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre mes cordial salutació.


Pere Jordi Piella
Coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!


Ripollès, 21 de juliol de 2011.-

Carta enviada a l'alcalde de Barcelona.Ripoll, 30 de juliol de 2011.Sr. Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona


Distingit senyor :
Li volem trametre la nostre felicitació per haver estat elegit alcalde de Barcelona tot desitjant que tingui molts encerts al seu front .
La assemblea de la plataforma El Ripollès Existeix¡ celebrada el dia 5 de març de 2010, va posar a la consideració dels assistents la iniciativa de l’ Alcalde de Barcelona , d’impulsar la candidatura del Pirineu català com a seu dels JJ. OO. d’hivern de 2022. Aquesta iniciativa pot portar, entre d’altres ,un impuls definitiu a les infrastructures pirinenques. Entre aquestes es troben les que , des de fa molt temps, reivindiquen les institucions i els ciutadans d’ Osona , el Ripollès i la Cerdanya, essent les principals : la modernització del FFCC internacional Barcelona – Puigcerda – Latour de Carol – Toulouse- Paris , així com la connexió - per carretera i com una part de l’eix Pirinenc - de la comunicació entre el Ripollès i la Cerdanya mitjançant un túnel a la collada de Toses i la variant de Ribes de Freser . En certa manera aquesta iniciativa també podria portar a que l’Estat francès doni un impuls definitiu a la racionalització de la carretera francesa N-20/E09 entre Foix i Puigcerda per el túnel de Puymorens. Totes aquestes actuacions ajudarien a augmentar la permeabilitat dels Pirineus .
La totalitat dels assistent varen valorar com a molt positiva la iniciativa del Sr. Alcalde de Barcelona i es va acordar, per unanimitat :
1. Recolzar , dins les nostres possibilitats , el projecte dels JJ. OO. d’hivern de 2020 a fi de que siguin una realitat .
No dubtem que l’Ajuntament que vostè presideix continuarà postulant la candidatura de Barcelona com a seu dels jocs d’hivern de 2020 que molt segur serian una gran plataforma per el progrés de Barcelona i dels Pirineus. Per això ens posem a la seva disposició per tot el que pugui portar a bon port aquesta iniciativa
Respectuosament ,


Pere Jordi Piella
Coordinador de la Plataforma ciutadana El Ripollès Existeix!