La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Aniversari FFCC Transpirinenc

(Desembre de 2003 )

Distingida senyora Sra. Josefina del Pozo

Presidenta del Consell Comarcal del Ripollès

El FFCC Transpirinenc , que comunica Barcelona amb Paris, es una infrastructura estratègica per el nostre país al comunicar Barcelona i el seu port amb Tolosa al mateix temps que equilibra i vertebra Catalunya. El Vallès Oriental, Osona, Ripollès i la Cerdanya i les comarques de la Catalunya interior i del sud de França haurien d’estar especialment interessades en la seva potenciació. Per això les iniciatives que facin arribar als diferents centres de poder franco - espanyols la necessitat de potenciar aquesta línia ajudaran a millorar un servei que agrairan els ciutadans del territori.

El proper any 2004 en que es compliran cent anys de la signatura de l’acord franco-espanyol que el va fer possible i 75 anys de la connexió internacional Puigcerdà- La Tor de Querol es una bona ocasió per que es parli intensament d’aquest FFCC i que això propiciï que les autoritats franco - espanyoles es comprometin amb el futur d’aquesta comunicació ferroviària internacional.

Des de fa temps “El Ripollès Existeix” , esta fent passos per promoure una celebració adient per aquestes efemèrides. Entre altres actuacions , ha tingut contactes personals amb el President de la Diputació de Girona i amb alcaldes de la Cerdanya, el Ripollès, Osona i el Vallès Oriental. També s’ha parlat amb la Associació Transpirinenca i amb membres de la cambra de Comerç de Barcelona. S’ha procurat entrar en contacte amb persones i institucions franceses de Foix; Acs-dels- termes i Pamiers així com d’Andorra. També s’han fet arribar dossiers a El 9 Nou ; Regió 7 i 440 d’Olot. No obstant , donat que ens trobem a pocs mesos d’aquesta celebració, caldria intensificar les actuacions i vestir una organització adient que programes i portes a bon terme el projecte.

En la reunió de “El Ripollès Existeix” del proppassat dia 12 un dels temes debatuts fou la celebració d’aquesta efemèrides. Al constatar els reduïts recursos de la nostre plataforma , es va crear una comissió formada per els Srs. M. Belda; E. Fajula; F. Miquel; P.J. Piella ; M.Prat; P.Solà i Q.Terradelles per tal de demanar-li que , de comú acord, el plenari del Consell Comarcal del Ripollès anomenes a un dels seus membres com a responsable d’impulsar l’organització d’aquest actes. També es va veure adient que l’organització anés mes enllà de El Ripollès i procures integrar a persones i institucions de Barcelona a Tolosa de Llenguadoc i de una i altre banda dels Pirineus.

Per la seva informació li adjuntem un article aparegut a la “ Revista de Girona” que fa una aproximació del que va representar la gènesi, la construcció i la inauguració del Transpirinenc.

Agraint les seves atencions volem desitjant-li un nou any ple de pau i prosperitat.

Pere Jordi
Ripollès 14 de desembre de 2003.-