La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Pacte nacional per a les infraestructures

El govern de Catalunya va aprobar el Pacte nacional per a les infraestructures, signat pel president de la Generalitat de Catalunya; José Montilla, el 16 d'octubre de 2009, junt amb altres representants de la societat catalana.

Donada la importància que té per la fixació d'uns objectius en aquesta terreny, adjuntem una còpia en PDF. També el podeu trobar a la web de la Generalitat.