La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Web 75 aniversari de la connexió ferroviaria internacional per la Cerdanya

(Abril de 2004 )

El Centre d’Estudis del Ferrocarril ha creat una pagina web per informar sobre aquest esdeveniments. Aquesta pagina anirà donant noticies actualitzades sobre aquesta efemèrides .


La esmentada adreça a internet es : www.cehfe.es/75

Ripollès abril de 2004.-

El volem felicitar per haver estat elegit diputat....

(Abril de 2004 )

Carta enviada a: Carles Gasoliba (Senat CiU) BCN- Josep Antoni Duran ( CiU) BCN- Rosa Mª Aleixandre. (Senat- CiU) Girona- Miquel Bofill ( Senat-Entesa) Girona -Isidre Molas ( Senat- Entesa) BCN –Joan Herrera (ICV) BCN – Francesc Canet ( ERC) Girona- Jordi Xucla ( CiU) Girona- Joan Puigcercos ( ERC) BCN- Jose Montilla ( PSC) BCN- Montserrat Palma (PSC) Girona.

Ripollès 4 d’abrilde 2004.-

Distingit senyor:

El volem felicitarper haver estat elegit Diputat a les Corts Generals tot desitjant que vostè i el seu partittinguin molts encerts en les seves accions parlamentaries i especialment en la defensa dels interessos de la Catalunya interior .

En la darrera reunió de “ El Ripollès Existeix” es va acordar fer arribar als caps de llista del Congres idel Senat a Catalunya uncomunicat recordant els objectius de la nostre plataforma tot demanantel seu recolzament i posar-nos a la seva disposició.

El Ripollès Existeix es una plataforma integrada tan per ciutadans independents com per ciutadans propers als diferentspartits polítics. El seu ideari es:

Compromisos ferms i prou promeses.

Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn

Mes enllà de la comarca per prosperar.

Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que promoguiper millorar les telecomunicacions i les comunicacions, tan per carretera com per ferrocarril,que vertebrenla Catalunya interior i els Pirineus.

L’Eix Pirinenc es una comunicació per carretera que , malgrat fa desenes d’anys que es creu que es molt important per vertebrar els Pirineus i malgrat les reiterades declaracions dels diferents governs del Estat sobre la seva voluntat de construir-ho, la veritat es que la seva realitzacióavança molt lentament i , al nostre parer, sense una visió global del mateix. En el cas delTúnel de Toses , per be que hi han hagut acords parlamentaris concrets, la veritat es que no acaba de concretar-se com i quant pensa programar-se. Les corporacions locals del Ripollès i de la Cerdanya i laDiputació de Girona, varen aprovar l’any 2002 mocions tot demanantque, a la collada de Toses ,es planifiquin conjuntament els túnels per carretera i per Ferrocarril, peraconseguir així una actuació :Racional i respectuosa amb l’entorn.

Com deu saber, el Ministre de Foment, va reunir-se , elmes de juliol de 2003 , amb una representació de les institucions afectades per la línia de FF CC internacional Barcelona- Vic- Puigcerdà - La Tor de Querol. Desprèsd’aquesta reunió, el Ripollès Existeix va emetre el comunicat que li adjuntem. Veurà que, al mateix temps que valoràvem molt positivament el resultat de la reunió,donat que per primera vegada hi havien “ compromisos ferms i prou promeses” , també consideràvem que s’havia de anar mes lluny per tal que aquesta línia de FFCC es potencií com una línia internacional transeuropea que enllaci Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc i Paris per així intentar equilibrar Catalunya davant del sistema de comunicacions costaner i el tren d’Alta Velocitat .

Aquest any es compliran cent anys de la signatura del conveni franco-espanyol per la construcció dels tresFFCC Transpirinencs i també farà 75 anys de la inauguració del tram internacional Puigcerdà- La Tor de Querol del FFCCBarcelona –Paris. Creiem que aquestes efemèride no poden passar desapercebudes si es vol potenciar aquest FFCC i per això estem intentantsensibilitzar a les institucions i als pobles afectats per recordar-ho i que ,al mateix temps,les Corts Generals aprovin mocions per la seva potenciació i modernització.

Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en totel que podem ser-li de utilitat i per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren la Catalunya interior. Atentament,

Atentament,

Pere Jordi Piella
Coordinador de El Ripollès Existeix¡