La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Comunicat davant la incomunicació originada al Pirineu i al Ripollès per les voladures a la C-17 en el terme de Montesquiu

( Novembre de 2002 )

Davant la incomunicació que està petint el Ripollès, degudes a les voladures a les obnres de la variant de Sant Quirze - Montesquiu, a la ctra. C-17 (aban N-152), la plataforma ciutadana "El Ripollès existeix! Vol fer arribar a l'opinió pública i els representants polítics, les següents consideracions.

A) Encara que la variant esmentada representarà una millora important per la comunicació entre el Ripollès i Osona, aquestes obres s'haurien de realitzar amb una planificació que originés les menors molèsties possibles, el menor impacte possible sobre l'economia del Ripollès i del Pirineu i sobretot tenint en compte que s'està treballant en una zona de muntanya on no hi ha pràcticament itineraris alternatius.

B) La incomunicació actual ens fa refermar en la necessitat de potenciar i modernitzar el ferrocarril internacional Barcelona - Vic - Ripoll - Puigcerdà - París, donat que és la única comunicació realment alternativa d'accés al Pirineu.

C) L'actual incomunicació representa un prejudici econòmic important pel Ripollès i el Pirineu, i una molèstia considerable pels ciutadans que necessiten la C-17 pels seu desplaçaments.

A l'analitzar l'actual situació hem arribem a la conclusió de que és deguda principalment a la improvització com a la precipitació.

 • Improvització d'unes obres que no han tingut en compte que s'estant fent en una zona de muntanya i per això, s'ha de tenir molta cura en la seva realització. Per les informacions de que disposem, les voladures que han originat l'actual incomunicació han estat degudes, en bona part, en no aplicar les bones pràctiques d'actuació en els terrenys de la variant.
 • Improvització per la manca de coordinació amb RENFE i amb les obres que s'estan executant a la C-17 en la zona del Figará. En les actuals circumstàncies, desplaçar-se des del Ripollès fins a Barcelona, s'ha convertit en una veritable cursa d'obstacles, amb despesa de temps considerable per als ciutadans.
 • Improvització, ja habitual, de les obres d'una carretera que durant 20 anys s'ha anat executant a "pedaços", sense tenir en consideració l'impacte sobre els ciutadans i sobre el territori,
 • Precipitació davant d'unes obres que, el govern de la Generalitat vol forçar el ritme d'execució per poder-les inaugurar abans de les eleccions i així intentar esborrar el sentiment de que, després de 20 anys i de moltes promeses incomplertes, encara no existeix un projecte global de entre Vic i Ripoll, i que estigui d'acord amb les necessitats del Ripollès.
 • Precipitació al prioritzar les voladures davant dels mitjans mecànics previstos en el projecte i sense haver fet un estudi de l'impacte que podria causar en el territori i en una zona geològicament inestable.
D'acord amb l'ho esmentat i amb el principi "Projectes racionals i respectuosos amb l'entorn" que inspiren a "el Ripollès existeix!", aquesta Plataforma farà arribar aquest comunicat als grups polítics del Parlament de Catalunya tot demanant que:

 • S'obri una investigació per esbrinar si les causes de l'actual situació, que ha ocasionat un caos circulatori a tot Catalunya, són degudes a males pràctiques i a imposicions polítiques alienes al projecte tècnic.
 • A partir d'ara les obres de la C-17 entre Montesquiu i Sant Quirze, s'executin tenint en compte que s'estan fent en una zona de muntanya i que es prioritzin les necessitats dels ciutadan, deixant de banda els motius electoralistes que han originat l'actual caos.
 • Amb la màxima celeritat i degut a les obres que està executant el Ministeri de Foment a la via fèrria entre Torelló i Vic, i la Generalitat a la zona del Figaró, es prenguin les mesures necessàris perquè el trajecte per la C-17 des de la Cerdanya, el Ripollès i Osona a la capital de Catalunya es puguin fer amb unes condicions raonables i evitar l'actual sensació de caos i d'incomunicació.
 • Reiterar que, després de 20 anys de promeses, és necessari i just, disposar d'un projecte global amb terminis d'execució de la C-17 i d'acord amb les necessitats del Ripollès i del Pirineu, i respectuós amb l'entorn, tenint en compte de que s'està actuant en una zona de muntanya.
 Ripoll, 10 de Novembre de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella

2004: Un aniversari ferroviari transpirinenc a commemorar

(Octubre de 2002 )

El ferrocarril torna a estar de moda desprès que la Unió Europea, a través del Llibre Blanc sobre transport amb l'horitzó de l'any 2010, ha apostat per aquesta tecnologia davant del repte de la sostenibilitat. Des de fa temps, nacions tan avançades com Suïssa han potenciat el tren com a alternativa a les carreteres i, avui dia, en aquest país, el trànsit ferroviari de mercaderies als Alps arriba al 83%.

L'any 2004 farà 75 anys que va inaugurar-se la connexió transpirinenca internacional Puigcerdà-La Tor de Querol; darrere aquest esdeveniment hi ha la il·lusió i l'esforç d'uns ciutadans des d'un i altre costat de la frontera i dels Pirineus. La commemoració d'aquesta efemèride, al mateix temps de retre homenatge a les persones que ho feren possible, serviria per fomentar les relacions transpirinenques i per reivindicar la potenciació d'un dels tres ferrocarrils que, actualment, travessen aquest massís en un recorregut que escurça en 100 km el viatge de Barcelona a París respecte al trajecte costaner.

S'ha de reconèixer que el present escrit pateix d'una certa asimetria en estar mes documentat l'àmbit català i espanyol que el francès. Aquesta mancança fóra bo que portés a fer un estudi mes complet, que abastés la totalitat del ferrocarril transpirinenc a una i altra banda dels Pirineus. Aquí queda la invitació per si algú vol agafar el repte.

La comunicació que aportem només pretén recordar com va anar-se gestant aquesta infraestructura ferroviària i els ponts de diàleg, entre persones de cada banda de la frontera, que feren possible la realització de la idea.

_____________________________________________

2004: UN ANIVERSARI FERROVIARI TRANSPIRINENC A COMMEMORAR

Introducció.

El ferrocarril torna a estar de moda desprès que la Unió Europea, a través del Llibre Blanc sobre transport amb l’horitzó de l’any 2010, ha apostat per aquesta tecnologia davant del repte de la sostenibilitat. Des de fa temps, nacions tan avançades com Suïssa han potenciat el tren com a alternativa a les carreteres i, avui dia, en aquest país, el trànsit ferroviari de mercaderies als Alps arriba al 83%.

L’any 2004 farà 75 anys que va inaugurar-se la connexió transpirinenca internacional Puigcerdà–La Tor de Querol; darrere aquest esdeveniment hi ha la il•lusió i l’esforç d'uns ciutadans des d’un i altre costat de la frontera i dels Pirineus. La commemoració d’aquesta efemèride, al mateix temps de retre homenatge a les persones que ho feren possible, serviria per fomentar les relacions transpirinenques i per reivindicar la potenciació d’un dels tres ferrocarrils que, actualment, travessen aquest massís en un recorregut que escurça en 100 km el viatge de Barcelona a París respecte al trajecte costaner.

S’ha de reconèixer que el present escrit pateix d'una certa asimetria en estar mes documentat l’àmbit català i espanyol que el francès. Aquesta mancança fóra bo que portés a fer un estudi mes complet, que abastés la totalitat del ferrocarril transpirinenc a una i altra banda dels Pirineus. Aquí queda la invitació per si algú vol agafar el repte.

La comunicació que aportem només pretén recordar com va anar-se gestant aquesta infraestructura ferroviària i els ponts de diàleg, entre persones de cada banda de la frontera, que feren possible la realització de la idea.

La tecnologia, el ferrocarril i els Pirineus.

La tecnologia, segons McLuhan, representa una extensió del sistema físic i nerviós per augmentar les capacitats i els reflexos. On es comença a veure millor aquest impacte de la tecnologia en l’augment de les capacitats de mobilitat i de comunicació d’idees és amb el ferrocarril i amb el telègraf elèctric, dues aportacions del segle XIX.

L’esclat de la tecnologia en el segle XIX dóna origen a una societat en la que el món urbà s’imposa definitivament sobre el rural. Quan Cerdà dissenya l’eixample de Barcelona, les formes i dimensions estan inspirades per la màquina de vapor.

El primer ferrocarril començà a funcionar amb èxit al Regne Unit l’any 1825 entre Stockton i Darlington. Dins els dominis de l'estat espanyol, la primera línia fèrria no es construeix a la metròpoli, sinó a l’illa de Cuba l’any 1837. A la península no és fins el 1848 quan s’inaugura la línia Barcelona–Mataró.

L'explotació del ferrocarril té a Espanya la màxima activitat constructora entre 1865 i 1875. Durant el segle XIX només es construeixen dues línies transpirinenques, ambdues pels extrems del massís

Madrid–París per Irun i de Barcelona a França per Portbou, inaugurades els anys 1864 i 1878 respectivament.

Serà a partir del 1931 que pràcticament ja no es construeixen noves línies a l’Estat espanyol. Es diu que, amb aquest motiu, Prieto va pronunciar la frase “ni una peseta más para el ferrocarril”.

El ferrocarril i els Pirineus centrals. Els transpirinencs

L’any 1835 varen iniciar-se els primers estudis franco-espanyols per a la creació dels ferrocarrils transpirinencs. Es proposaren deu línies, de les quals cinc circulaven per Catalunya. Aquestes eren:

• De Lanemesan i Arreu (Bigorra, Gascunya) a Salinas de Sin (Alt Aragó) pel coll de

Salcort o de Pas

• De Montrejeau-Marinhac (Llenguadoc) a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) per la Vall

d’Aran

• De Sant Girons (Arieja) a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) per Ost (Arieja) i el Port de

Salau.

• D’Ax les Termes (Arieja) a Ripoll pel coll de Pimorent i la collada de Toses.

• De Prada de Conflent a Puigcerdà pel coll de la Perxa i la Cerdanya.

Les negociacions entre els Estats francès i l’espanyol per arribar a un acord i triar alguna o diverses de les possibles solucions varen portar a nomenar, l’any 1883, una comissió internacional.

La comissió francesa sol•licitava la construcció de dues línies transpirinenques:

• De París a Saragossa per Mauleon (Bearn) i el Roncal.

• De París a Cartagena per Sant Girons i Lleida.

La part espanyola era d’un altre parer i creia que ja n’hi havia prou amb una sol traçat de Paris a Saragossa per Oloron (Bearn) i Jaca (Alt Aragó).

Davant d’aquest desacord es decidí fer un estudi sobre el terreny, que donà el fruit d’un conveni internacional, signat a Madrid el 1885, que preveia un ferrocarril entre Lleida i Sant Girons pel port de Salau. La intervenció d’enginyers militars va motivar un desacord total amb els enginyers francesos i els treballs es varen paralitzar.

Desprès de diversos intents per fer avançar els estudis, l’any 1903, i a proposta del govern francès, es reprengueren les converses. La redacció del pla definitiu va fer-se a París entre els dies 13 de juliol i 11 d’agost de 1904. El conveni es va signar, també a París, el 18 d’agost del mateix any. Aquest document establia tres línies transpirinenques:

• De Zuera a Oloron, per Canfranc

• De Saint Girons a Lleida, pel Noguera Pallaresa

• De Ax les Termes a Ripoll, per Puigcerdà

Les prescripcions del conveni per a aquesta darrera línia ja establien que s’havien de construir dues estacions, una en territori francès a la Tor de Querol i l’altra a Catalunya, a Puigcerdà. També disposava que ambdues estacions restarien unides per una via i que els trens francesos entrarien en territori espanyol i els espanyols en territori francès.

Els dos Estats ratificaren el conveni el 27 de gener de 1907. (Una publicació ho data el 28 de gener de 1907)

Mentrestant l’any 1844 s’havia aprovat la primera llei ferroviària espanyola, que originà una allau de sol•licituds de concessions. En dos anys se sol•licitaren 23 línies amb un total de 6 500 Km. De tots aquests traçats només quatre, amb un total de 186 Km, s'arribaren a construir. A Catalunya, entre els anys 1844 i 1845, es van demanar i foren aprovades dues concessions: una entre Sant Joan de les Abadesses i Roses i una altra entre Barcelona i Camprodon. Aquestes concessions, però, varen caducar sense ni tan sols començar les obres .

El ferrocarril d’Ax les Termes a Ripoll.

El tren ja havia arribat a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses l’any 1880. La línia fèrria va unir el ferrocarril de Barcelona a Granollers amb Sant Joan de les Abadesses, acollint-se a una llei que afavoria els ferrocarrils miners donat que l’objectiu, en aquest cas, era poder transportar el carbó de Toralles i Ogassa.

De la construcció d’aquest ferrocarril voldria destacar-ne els aspectes humans. Faig, doncs, un incís en la comunicació i, deixant de banda les dates i les lleis, glossaré les relacions transfrontereres a què va donar lloc tan important fet.

Rafael Gay de Montellà en narra alguns aspectes en el seu llibre La Cerdanya, i seran principalment les seves descripcions les que guiaran bona part del text .

La “moda” del ferrocarril que va envair la societat europea durant el segle XIX també va arribar a la Cerdanya i era tema de conversa a les tertúlies del Casino de Dalt (el Ceretano). L’inici de la construcció, l’any 1904, del carrilet de ”Bourg-Madame”, com s’anomenava a Puigcerdà el que bastia la Compagnie du Midi entre Bourg-Madame i Vilafranca de Conflent, va augmentar el desig de disposar també d’un tren propi i aquest havia de ser millor que el que avançava a l’altra banda de la frontera.

L’enginyer Pont i Constants feia freqüents viatges a la Cerdanya postulant per al seu projecte de ferrocarril. Havia de ser de via ampla i mogut pels salts d’aigua de la Vall de Ribes, en certa manera es devia haver inspirat en el sistema motriu del “carrilet de Bourg-Madame” projectat per ser alimentat per l’energia hidroelèctrica produïda per l'embassament de la Bullosa.

La signatura l’agost de 1904 del conveni pel qual els governs espanyol i francès es comprometien a construir el carril transpirinenc i que assignava una estació internacional a Puigcerdà, va acabar per convèncer els més escèptics originant una eufòria comprensible. Era necessari col•laborar per agilitar el projecte i per això s’havia de nomenar una comissió gestora. L’alcalde de Puigcerdà, el Sr. Pere Puig, va convocar una sessió solemne a l’Ajuntament. Foren convidats els ex-alcaldes, els metges, els advocats i procuradors, la banca, els duaners i els pagesos. Tampoc no va faltar-hi la premsa, representada pel director de “La Voz del Pirineo”.

L'eufòria va augmentar quan, dies més tard, el ministre francès Mr. Delcassé – hom atribueix a aquest polític francès , natural de Pamiers, un interès especial per fer realitat aquest transpirinenc- va anunciar el seu desig de visitar oficialment Puigcerdà. L’Ajuntament va fer aixecar un arc de triomf per saludar el personatge i li va voler oferir l’espectacle del llac il•luminat. El dia de la visita va començar amb un banquet ofert pels alcaldes francesos, entre els quals els de Foix i de Bourg-Madame, a les Escaldes . A mitja tarda la comitiva composta de diputats i alcaldes francesos i espanyols varen acompanyar el ministre en la seva visita a Puigcerdà.

El protagonisme de l’alcalde de Puigcerdà no va limitar-se a organitzar actes protocol•laris. La Comissió Gestora esmentada va ser un fet i, en el seu nom, va adreçar-se als alcaldes que podien estar interessats en aquest ferrocarril perquè instessin la Diputació de Girona a donar suport al projecte. L’esmentat document també demana la cessió gratuïta dels terrenys afectats, atès que “lo exige el interés público y la prosperidad de Cataluña“. Aquesta carta anava acompanyada d’un document imprès que, sota el títol “Ferrocarril Internacional Ripoll–Puigcerdà-–Ax les Thermes” incloïa un plànol amb el titol “ Ferrocarriles Internacionales en Cataluña” i una "Memoria acerca del trazado y ventajas que proporciona su construcción, publicada por las comisiones gestoras nombradas en Puigcerdá por la assamblea magna de 14 de Agosto de 1904”

Aquesta memòria, a més de detallar les longituds dels trams espanyols i francès, demanava una doble via atès el seu caire internacional. El pressupost del tram espanyol es fixà en 40.000.000 de pessetes. El principal avantatge que, segons diu, en traurà França és una línia directa París–Alger. Pel que fa a Espanya, diu que la seva influència abasta el litoral llevantí fins Almeria i representa la connexió més curta per connectar el port de Barcelona amb Tolosa, Bordeus, París i amb l’Havre i els ports de l’Atlàntic francès. La memòria i el plànol que l’acompanya assenyala el traçat d’un ferrocarril transversal (així mateix en el text) que faria el trajecte Bourg–Madame; Bellver; La Seu d’Urgell; Ponts i Balaguer.

En quedar desertes les subhastes per a la construcció de la línia, l’Estat es va veure obligat a encarregar-se de fer-la per administració. Les obres començaren la primeria de 1911, sota la direcció de l’enginyer Josep M. Fuster. Varen representar un repte a causa de la dificultat del terreny que obligà a la construcció de més de 40 túnels, dos dels quals singulars –el de Toses i el del Cargol, essent la cota més alta de l’Estat espanyol (1 494 metres a l’interior del túnel de Toses). El primer tram fins a Ribes de Freser va entrar en servei el 10 d’agost de 1919. El tram de Ribes de Freser a la Molina fou inaugurat el 12 de juliol de 1922. El primer tren que va arribar a Puigcerdà va fer-ho el 22 d’octubre de 1922. Les convulsions que patí França a conseqüència de la Primera Guerra Mundial ajornaren l’arribada a la Tor de Querol fins l’any 1929.

Dificultats semblants es presentaren en el tram francès a conseqüència de l’orografia del terreny. Una primera intenció d’aquest escrit era la de glossar també les diferents etapes de la construcció de la línia entre Ax les Termes i la Tor de Querol, que segurament varen motivar similars jornades d’il•lusió i joia populars.

Les inauguracions dels successius trams varen donar lloc a celebracions les quals, la majoria de les vegades, es devien convertir en festes d’amistat transpirinenca. L’arribada del ferrocarril a Ribes de Freser va donar lloc a la “Festa del darrer cargol”. El darrer cargol significava l’últim cargol de ferro per collar al rail final per arribar a l’estació d’aquesta població. L’alcalde va declara la jornada festiva i vingueren de França els diputats de Foix i els alcaldes de la Cerdanya francesa, juntament amb l’alcalde de Puigcerdà. Encara que el trajecte fins a Ribes de Freser varen fer-ho amb automòbil i –atès que l’acte començava a Ripoll – feren el recorregut fins a aquesta població amb un furgó adornat amb les banderes dels dos països fronterers i amb uns bancs d’estudi entravessats. A Ripoll els esperaven el bisbe de Vic, el sots–secretari d’Obres Publiques, diputats, senadors, alcaldes i enginyers, a més d’una gentada vinguda de tot arreu.

La inauguració del ferrocarril internacional a Puigcerdà i la Tor de Querol.

Un any desprès d’inaugurar-se el ferrocarril transpirinenc per Canfranc, acte que van presidir el rei Alfons XIII i el president de la República Francesa, es va celebrar la inauguració del segon transpirinenc, que va fer-se a Puigcerdà i a la Tor de Querol el diumenge 21 de juliol de 1929.

La representació espanyola la formaven el conde de Guadalhorce, ministre de Foment, i el capità general, que varen ser rebuts per l’alcalde de Puigcerdà al capdavant dels consistoris de la Cerdanya, i per autoritats civils, militars i religioses i membres de la comissió promotora, entre els quals hi havia Rafael Gay de Montellà.

El diumenge dia 21 la comitiva espanyola es va adreçar amb un tren engalanat, a la Tor de Querol, on els esperava la representació francesa presidida pel ministre de Treballs Públics, M. Forgeot, acompanyat per alcaldes, diputats, senadors i autoritats civils i militars dels Pirineus Orientals. Varen fer-se dos actes per a la inauguració d’aquest ferrocarril, una al mati a la Tor de Querol i l’altre a la tarda, a Puigcerdà. La participació popular en ambdós esdeveniments va ser important segons es desprèn de la crònica de La Vanguardia.

Deixem que Gay de Montellà ens en faci la descripció:

“El saló del banquet era al gran hall de la estació de la Tor, ple a vessar de convidats i representacions oficials. En casos semblants, ningú no sap per quin art de màgia surten plats i coberts per a tothom, ni com es reprodueix el miracle deIs pans i deIs peixos, convertits en gigots i chateaubriands, per a tanta gent. Com que els muntanyencs són, per costum, carnívors i goluts, no cal dir que es buidaren totes les plates deIs garçons que feien el repartiment, amb greu perill d'escampar les salses pel damunt de les calbes deIs diputats i senadors, enginyers, maires i adjoints, receveurs i chefs de police que omplien el saló entre la cridòria eixordadora de converses de taula a taula. L’àpat i les converses eren amenitzats per una nodrida fanfare d'instruments de metall de tota mena, que executava peces de concert, de les quals solament arribaven, profunds, potents i monòtons, els esbufecs d'un músic obès que tocava la gran trompa.

El ministre francès d'Obres Públiques s'aixecà per demanar un xic d'ordre i pregà, tot irat, que parés aquell esbufegar potent de la banda. Es declarà collaborateur de l'Espagne, perquè, confessà, tenia interessos a les forces hidràuliques d'Andorra; i parlà deIs interessos comuns de dues nacions veïnes, quan no hi ha bufetades entre elles. El ministre coordinava les idees amb les paraules tan de pressa, que es veia que el ministre espanyol i els nostres diputats i senadors no el podien seguir, i n'hi havia que si el seguien es perdien i tampoc no l'entenien. Feien que sí, que sí, amb el cap, que és la cosa més planera per a demostrar davant d'un orador la comprensió d'allò que diu. Una petita pausa que féu el ministre per beure un glop d'aigua que li amorosís la secor de la gola, I'aprofità, sobtadament, el director de la banda –que devia creure que ja n'hi havia prou de col•laboració franco-espanyola– per a engegar la Marseillaise a tot vent. Es produí un esclat d'entusiasme que ofegà la veu del ministre, que reprenia el discurs. Semblava, talment, que aquells centenars de francesos no l’haguessin sentida tocar mai a la seva vida. Tothom picava de mans, tothom era dret dalt de les cadires; i allò acabà a chor amb un Aux armes citoyens amb acompanyament de bombo i platerets. Aquell moment fou, com si diguéssim, el bateig democràtic de la línia fèrria internacional que s'inaugurava.

Quan s'apaivagà un xic aquell entusiasme gàstric, el ministre espanyol s'aixecà i fou saludat amb un estentori acompanyament de dringar de culleretes de cafè, i d'un encuriosament congestiu produït pel Marie Brizard que els garçons servien a dojo en grans copes. Fou impossible entendre'l, perquè el saló estava com un forn caldejat i ningú no era mestre del seu domini. De tant en tant, se sentia la paraula fraternidad, dita amb un ceceo andalús que semblava que queia bé a l’oïda deIs francesos, a jutjar pels aplaudiments deIs més propers al ministre, que amb prou feines tenia espai per a bellugar els braços. Abans que acabés començaren les empentes per sortir i pujar al tren espanyol que havia de dur els convidats a l'estació de Puigcerdà, on hi havia preparat, en un gran envelat, l'obsequi del ministre d'Espanya a les autoritats franceses.

Però els déus malèfics i els follets envejosos que dansaven invisibles pels voltants de la festa, en veure realitzades aquelles il•lusions de la Cerdanya partida en dues meitats, començaren a bufar fort per sota i per sobre l'envelat per veure si ho tiraven tot en orri. Els llibants, però, aguantaren fort, i tot es reduí a voleiar algunes banderes. La rancúnia d'aquells malastrucs envejosos no era apaivagada. A l'arribada del tren oficial que portava els ministres i els satisfets convidats, i quan encara no era a mitja andana, la instal•lació aèria començà a espetegar fort amb un seguit d'exhalacions elèctriques tan formidable que lIampeguejaven blaves i morades, com si hom es trobés enmig d'una tempesta de llIamps, trons i calamarsa dalt de les serralades. Es fongueren els cables, i tota la xarxa de fils elèctrics caigué pesadament damunt els vagons del tren oficial, ço que produí el més gran astorament dels viatgers. Allò era la prova fefaent que la força corria per aquells enteixinats de cables que feien córrer el carril.

El Ritz es lluí de debò. Dintre de l'envelat, que el vent no pogué abatre, es serviren dolços escollits, escumós a vessar i uns gelats de fruites al kirsch que es quedaven enganxats als mostatxos deIs mussiús, greument desconhortats de no poder-Ios dur com un record a les respectives madames.
Epíleg

La cultura contemporània és commemorativa i, agradi o no, el paper de la memòria és fonamental. També aquí veiem com els avenços tecnològics, ara en els mitjans de comunicació, fan que cada vegada més la cultura metropolitana sigui més preponderant i sembli ser l’única existent a la nostra societat.

Si la commemoració de la inauguració del Transpirinenc passa desapercebuda serà un tort més de la cultura dels Pirineus i de la seva gent, que s’anirà esvaint dins un sistema que sembla potenciar només el centre o els centres.

Però no n’hi ha prou amb el record, és necessari projectar l’esdevenir. Molt segur que si en el futur es potencia aquest transpirinenc ho farà amb nous traçats i tecnologies adients, que poden portar que bona part de l’actual traçat, amb les seves infraestructures, deixi d’existir.

D’una manera similar a com actualment la regió Rosselló–Llenguadoc vol que el “Train jaune” sigui declarat patrimoni mundial per la UNESCO i per això ha elaborat un dossier que comprèn l’estudi històric, la descripció del patrimoni tècnic, social i paisatgístic; potser caldria començar a pensar, amb motiu d’aquest aniversari, un sistema similar per protegir i valorar el Transpirinenc Ripoll–Ax les Termes. Entre d’altres, un dels possibles elements d’aquesta acció podria ser la recuperació de l’estació neoromànica de Ripoll – que es va fer especialment per a aquesta linia - i actualment en estat de abandó i desús, per fer-hi un centre d’interpretació del Transpirinenc i utilitzar-la com a punt de partida per la descoberta d’aquest ferrocarril i dels Pirineus catalans.

El 22 de juliol de 2004 farà 75 anys de la inauguració descrita , i també en farà 100 de la signatura del conveni franco-espanyol que féu possible els Transpirinencs i de la constitució, per l’Alcalde de Puigcerdà, de la Comissió Gestora aquí esmentada. Són dates que cal recordar i commemorar, entre altres coses com un homenatge que els tres Estats pirinencs, Andorra, Espanya i França, haurien de retre als ciutadans que propiciaren les comunicacions que anaven teixint Europa i també per recordar que bona part de les idees que anaven configurant un imaginari comú i que ajudà a impulsar la Unió Europea varen entrar a la península per Catalunya, com el gran corredor de comunicació amb el continent. Aquest corredor ajudava a vestir ponts de diàleg entre persones de diferent parla, que han anat potenciant els avanços tecnològics com el que, en aquell temps, va representar el ferrocarril.

Pere Jordi Piella i Vilaregut
Alcalde de Ripoll 1979–1993
Coordinador de El Ripollès Existeix.

AnnexosAnnex I : Carta del alcalde de Puigcerdà al de Llanars, octubre de 1904.
Annex II : Memòria: Ferrocarril internacional Ripoll–Puigcerdà–Ax les Termes.
Annex III : Plànol : Ferrocariles Internacionales en Cataluña.
(Els annexes I; II i III formaven part del document facilitat per l’arxiver A. Dalmau del original existent al arxiu de Llanars)
Annex IV: La Vanguardia. Página 12. Martes , 23 de julio de 1929.-

El Pal General, el ferrocarril i el Ripollès

(Octubre de 2002 )

En el decurs del darrer mes la premsa s’ha fet reso de tres noticies que, no obstant no afectar directament a Ripoll i al Ripollès, estan relacionades i ,en el futur, poden tenir una incidència important en el desenvolupament de la nostre comarca. Una va donar-la “El 9 Nou” tot titular-la “ Un grup francès es fixa en Manlleu per traslladar mercaderies amb tren” , una altre , extreta de “ El Pais”, deia “ Las fronteras de Irun y La Jonquera se aproximan al colapso” la darrera, aquesta de “ La Vanguardia” informava “El puerto de Barcelona establece un centro logistico en Toulouse”.

Analitzant-les de seguida es veu que tenen el factor comú del ”Llibre Blanc de la Unió Europea sobre el transport en l’horitzó del 2010”. Aquest, i davant de la saturació i dificultats creixents del transport per carretera, aposta decididament per el FFCC ( en el cas de Espanya l’objectiu es assolir que un 15% del transport es faci per ferrocarril davant del escàs 4% actual) . Aquesta fita es relativament baixa si ens fixem que a Suïssa el transport ferroviari representa el 37%.

Davant la impossibilitat de que el FFCC arribi als molls de carrega de totes les empreses, es clar que els camions i el transport automòbil en general s’hauran de encarregar del transport des de les empreses fins les terminals ferroviàries, es a dir seran necessàries unes superfícies importants per fer possible l’intercanvi ferrocarril /automòbil. Les zones o comarques que planifiquin aquest servei, al tenir visió de futur , seran capaces de generar mes progrés i riquesa i per això estaran millor valorades per el mon empresarial. El grup francès que es vol establir a Manlleu aposta decididament per el negoci que veu darrera de la zona ferroviària de intercanvi.

Davant de la línia internacional de FF.CC. Barcelona -Ripoll- Puigcerdà- Paris ,el nou Pla General de Ripoll, parteix de una visió que coincideix amb la que , en passat , tenia la RENFE , es a dir que aquest ferrocarril ha d’anar a menys i que mantenint el que tenim ja n’hi ha prou. Donat que un Pla General ha de planificar el futur fora millor que es fixes amb el que diu la Unió Europea per el ferrocarril i en les apostes estratègiques que ja estan fent entitats tan importants com el Port de Barcelona.

Una de les avantatges que te Ripoll i el Ripollès es precisament tenir una infrastructura tan important com el FFCC. Son contades les comarques que poden dir el mateix. Davant d’aquest fet es poden adoptar dues postures una de passiva , la recolzada per el Pla General , que es conformem en ser només una zona de pas del ferrocarril- similar als pobles per els que hi passa la autopista però que només veuen passar-hi els cotxes- i l’altre - ambiciosa , activa i en visió de futur- es, aprofitant las dinàmiques de la Unió Europea i del Port de Barcelona; preveure una reserva ferroviària perquè les empreses del Ripollès tinguin a prop un centre intermodal ( es així com anomenen la zona per fer l’intercanvi ferrocarril / camió). No disposar d’aquest servei pot originar que , a mes de disminuir els atractius industrials de la comarca, les empreses actualment existents es plantegin traslladar-se a altres indrets que els hi puguin oferir.

També es veritat que aquesta reserva ferroviària no ha de ser precisament a Ripoll , pot ser en un altre poble de la comarca , el Ripollès no disposa de suficients terrenys útils i les distancies no son tan grans com per que tots els pobles puguin tenir tots els serveis. Si es vol un futur sostenible- que sembla que tothom el fixa en la indústria i potenciar també el turisme – cal que es comenci a pensar en compartir infrastructures . Un Pla Territorial , que hauria de impulsar el Consell Comarcal, pot ajudar a evitar que si cada poble ho vol tenir tot al final no es tingui res competitiu i en visió de futur.

En els darrers anys Ripoll i el Ripollès ha disminuït la seva importància estratègica dins el territori ; de estar situada en una de les principals vies de comunicació amb França, la N-152, la seva importancia ha anat passant a una posició secundaria primer amb la construcció de la autopista Barcelona- França i mes tard al construir-se el Túnel del Cadí en lloc del de Tosses. Potenciar el ferrocarril Barcelona-Toulouse i que aquest tingui infrastructures importants al Ripollès pot ajudar a augmentar el potencial econòmic de la comarca i recuperar importancia estratègica . Ho fa el nou Pla General de Ripoll o un futur Pla Territorial del Ripollès?

Per totes aquestes raons i d’altres “El Ripollès Existeix” va decidir , en la seva reunió del passat mes de setembre, presentar al·legacions al Pla General de Ripoll.

Octubre de 2002.-

Pere Jordi Piella
Alcalde de Ripoll 1979-93
Coordinador de El Ripollès Existeix

Al·legacions presentades al Pla General

(30 de setembre de 2002)

Pere Jordi Piella amb DNI 40590983 i domicili a Ripoll C/ Nou 2; 3ª ; recollint el parer de les persones assistents a la reunió de la Plataforma El Ripollès Existeix del dia 27 de setembre de 2002, presenta les següents al·legacions al Pla general de Ripoll a fi de que es prenguin en consideració.

Aquestes al·legacions es fonamenten en els principis que , des de la seva constitució , inspiren les actuacions de El Ripollès Existeix.

1. SISTEMES GENERALS .

En el pla presentat a exposició publica no hi ha un document amb les comunicacions ( FFCC ; carreteres etc.) que es troben el terme municipal junt amb els seus enllaços i connexions.

1.1 Encara que sembla que es contempla la doble via de Vic a Ripoll a la C-17 no es veu una connexió racional d'aquesta carretera, amb la Vila. Tampoc es veu clar com s'ha de connectar la C-17 amb les carreteres N-260 ( carretera de Vallfogona) i C-151 per el futur túnel de Sant Bartomeu (carretera de Sant Joan de les Abadesses i Olot). En general i particularment en aquest darrer cas les previsions de sol urbanitzable poden dificultar en gran manera , per no dir impedir, les comunicacions i connexions futures. Difícilment l'enllaç Vic-Olot per Ripoll podrà competir amb el Vic-Olot per el túnel de Bracons quan el mateix pla general de Ripoll posa impediments seriosos per fer viable , en un futur, aquesta connexió.

1.2 El Llibre Blanc de la UE, preveu en l'horitzó de l'any 2010, que el FFCC ha de tornar a tenir molta importància per el transport de mercaderies . Ripoll i la seva comarca , amb una important indústria no pot quedar al marge de les polítiques de transport de la UE i mes quant s'està demanat que el FFCC Barcelona- Ripoll - Puigcerdà- Toulouse es potencií com una línia internacional per passatgers i mercaderies.

L'objectiu del llibre Blanc es de assolir un15% de quota modal per ferrocarril ( actualment Espanya esta en e 4% i Suïssa en el 37% ) .Tot això obliga a preveure la intermodalitat - es a dir la connexió ferrocarril / carretera - per fer possible el transport de mercaderies. Les ciutats que disposin de la reserva ferroviària que faci possible la intermodalitat esmentada tindran una avantatge competitiva respecte a altres zones que no puguin donar aquest servei.

El Pla General de Ripoll no preveu cap zona amplia de reserva ferroviària per fer possible la intermodalitat ferrocarril /carretera ; aquesta mancança obligarà a les indústries de Ripoll i del Ripollès a cercar-ho en altres indrets i això pot originar que aquelles es plantegin traslladar les seves plantes de producció a les zones o ciutats que donin aquest servei.

2. TELECOMUNICACIONS.

Donada la seva importància estratègica s'han de contemplar i planificar per :

 • Abastar i donar serveis de telecomunicacions al territori ( que va mes enllà del terme municipal )
 •  Ordenar les instal·lacions i evitar la anarquia i el malbaratament de recursos que representa la proliferació i duplicació de infrastructures d'aquesta mena
 • Regular els efectes dels camps electromagnètics ( regulació que també s'hauria de estendre als diferents aparells capaços de originar-los - transformadors, línies de alta tensió etc.-) a fi de evitar les situacions de alarma social que s'han originat en altres indrets.
 • Disminuir l'impacte paisatgístic i ambiental de les seves infrastructures

El Pla General de Ripoll ha de tenir una especial cura d'aquestes noves tecnologies i els seus efectes si es vol tenir un territori competitiu i de qualitat , per això cal:

 • Indicar les possibles zones de situació d'aquest tipus de infrastructures
 • Definir les normatives a aplicar.

3. VISIÓ SUPRAMUNICIPAL I COMPLEMENTARIETAT COMARCAL.

El territori de Ripoll i del Ripollès esta situat al Pirineus. Aquesta situació s'ha de veure tan des de les oportunitats com des de les limitacions d'una zona de muntanya. Això vol dir que per una banda s'ha de administrar molt be un territori en el que les planes son escasses i el valor paisatgístic molt important i per l'altre que es necessari donar uns usos a una part del territori que possibilitin la activitat productiva i residencial .

Es necessari veure que fer compatibles els dos enunciats porta a la necessitat de planejaments mes enllà del municipi, com , entre d'altres, a:

Una política de sol industrial a nivell comarcal superant la visió actual en que cada municipi vol disposar del seu polígon encara que això el porti a hipotecar el seu futur.

Davant del la futura potenciació del FFCC, s'ha de preveure una reserva ferroviària que faci possible la intermodalitat al Ripollès.

Les telecomunicacions es necessari que abastin a tots els municipis i això porta a definir els llocs en que s'han de posar les infrastructures perquè això sigui possible.

Aquesta visió que ha de anar mes enllà del municipi i de la comarca demana la necessitat d'un Pla Territorial - que pot impulsar l'Ajuntament de Ripoll però que hauria de plantejar ,en primera instància, el Consell Comarcal - i que contempli , a mes dels temes anteriors, la necessitat de planificar totes les infrastructures ( comunicacions , sistemes energètics etc.) si realment es vol tenir un territori competitiu que, amb el seu impuls i desenvolupament social i econòmic , sigui capaç de potenciar el poblament tan quantitatiu com qualitatiu de Ripoll i del Ripollès.

Ripoll 30 de setembre de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella

Pedaços de tercera generació a la C-17 (antiga N-152). Entrada nord de Sant Hispòlit de Voltregà Km 72

(8 de juliol de 2002 )

Una de les idees que van motivar la plataforma el Ripollès Existeix! va ser que els accessos a la comarca havien de fer-se mitjançant projectes racionals i respectuosos amb l'entorn, fugint dels pedaços com els que es fan a la N-152 per intentar fer-nos callar.

Per això i també perquè, com a ciutadans responsables, no podem quedar indiferents davant el malbaratament dels recursos públics, hem vist amb preocupació com, per tercera vegada es modifica el tram de la C-17 ( N-152) a al entrada nord de sant Hipòlit de Voltregà. Aquesta actuació ens fa plantejar les preguntes següents:

Dona la imatge de "Catalunya un país de qualitat" que els projectes s'hagin de fer com a mínim tres vegades ?

Si hi hagués un projecte integral de la C- 17 (N-152) entre Vic i Ripoll- com sempre ha reclamat el Ripollès Existeix!- no s'hages encertat aquest tram a la primera ?

El finançament de la Generalitat es tant gras que ens podem permetre el luxe de pagar tres vegades un mateix projecte ?

Amb els diners malbaratats en aquest tram no s'hagués pogut pagar el projecte executiu de la carretera entre Vic i el Ripollès i que fa 20 anys que es va prometre ?

La seguretat vial també es una responsabilitat del govern de la Generalitat que ha de procurar tenir les carreteres en condicions. Es pot dir que, fins avui, s'ha actuat així en la C-17 (N-152) principalment entre Vic i Ripoll ?

Perquè ens preocupa l'estat d'aquesta via de comunicació, vital pel desenvolupament del Ripollès, volem denunciar una vegada més aquesta política de pedaços amb que s'està actuant a la C-17 i al mateix temps de fer-ho arribar a la opinió publica també demanar a tots els grups del Parlament de Catalunya que s'executi l'acord, près per unanimitat, de fer el projecte executiu de la C-17 (N-152) entre Vic i el Ripollès. Així, fent la feina ben feta, aquesta carretera donarà la imatge de "Catalunya un país de qualitat"

Ripoll 8 de juliol de 2002.-

Per la Plataforma el Ripollès Existeix!
Pere J. Piella

El ministre, el tren i Europa

(Abril de 2002)

S'ha de felicitar a les persones que varen fer possible la visita del Ministre de Foment a Osona. Això ha portat que el FFCC internacional Barcelona- Puigcerdà- La Tor de Carol passi de ser un dels molts expedients anonims a tenir, per al Ministre, una existència real i un recorregut més precís.

Les seves paraules, desitjant llarga vida a aquest ferrocarril, hauran tranquil·litzat a molta gent. No hi han motius per desconfiar-ne i més si es celebra la entrevista que varen demanar els alcaldes i ,aquesta vegada, en surten projectes concrets; però, per sobre de les esperances i les bones intencions hi ha les realitats i aquestes, per als països de la Unió Europea, són les polítiques que es van dissenyant a Brussel·les .

Dins el sistema Europa, Espanya, Catalunya; que una infrastructura estigui present en les estratègies de una u altre instància equival a tenir un "estatus" de primera, de segona o de tercera categoria i , en el cas d'aquesta línia al no trobar-se dins el Llibre Blanc, que marca la estratègia europea de transports amb l'horitzó del 2010, aclareix moltes coses i la situa en un lloc que no està precisament dins els prioritaris.

La trobada de març de la plataforma El Ripollès Existeix va dedicar-se al esmentat llibre Blanc i al FFCC. Es va constatar que no hi han hagut polítiques conjuntes per potenciar aquest mitja de transport. Des de el Vallès Oriental només preocupa la seva funció de "metro" per comunicar-els amb la capital, des de a Osona que arribi doble via fins a Vic i des de el Ripollès i la Cerdanya es veu que el seu caire internacional i l'equilibri del territori hauria de portar les inversions necessàries. No obstant hi ha un factor comú -que el Ministre va recalcar- i aquest és que no hi han diners per fer-ho tot i que el nombre de persones interessades per un servei és determinant per invertir-hi. D'acord amb aquesta lògica insistir que aquest FFCC dona servei a l'àrea metropolitana , la més poblada de Catalunya, és un element molt important per la seva potenciació. L'acord de l'ajuntament de Barcelona de fa unes setmanes donant-li recolzament és una bona noticia, si a mes -, recolzant-se amb el seu "status" internacional i que pot donar servei a tres Estats : Espanya, Andorra i França - l'esmentat Llibre Blanc recullis el ferrocarril transpirenenc, el finançament de la UE faria avançar decididament la seva modernització, de la mateixa manera que els fons europeus varen ser determinant per que la N-152 tingues quatre carrils fins a Vic. Una de les singularitats que distingeix aquest ferrocarril de les desenes de trens regionals i de rodalies, és precisament, el seu caire internacional.

Tornant al Llibre Blanc de la UE sobre transports , quant planteja la necessitat de travessar els Pirineus per la seva part central només parla d'un futur FFCC per Canfranc. S'ha de fer notar que no té massa sentit dir que s'ha de garantir la permeabilitat dels Pirineus, quan es deixen 300 dels 400 km del total de la longitud pirinenca sense connexió ferroviària. També s'ha de preguntar perquè només es tenen en compte les noves infrastructures per estrènyer els lligams amb el resta de Europa, oblidant-se de les que ja existeixen i que fa molt temps varen construir-se per aquest fi. Només com exemple d'aquests lligams europeus, s'ha de dir, que enfront de les dues o tres connexions ferroviàries que es projecten per Espanya, Itàlia actualment ja en disposa de set.

Un altre element a tenir en compte és la data del 21 de juliol del 1929 en la que va fer-se la inauguració de la connexió ferroviària internacional entre Puigcerdà i La Tor de Carol. El vigatà Gay de Montellà va descriure aquest esdeveniment mostrant la importància de la diada i el seu caire de agermanament internacional . L'any 2004 farà 75 anys de la inauguració d'aquest lligam franco-espanyol. La manera de celebrar la efemèrides serà un índex del interès de les institucions i dels ciutadans per el ferrocarril transpirenenc. Si des de ara no es comença a preparar una celebració adient, es corre el risc que quan es pregunti , als ministres francesos i espanyols de torn, sobre aquest tren puguin dir que si no hi han inversions es perquè en altres indrets hi ha més interès

Ripoll abril de 2002.-

Pere Jordi Piella
Coordinador de la plataforma El Ripollès existeix!

El FFCC internacional Barcelona-Paris por Puigcerdà

(26 de març de 2002 )

 
El 21 de julio de 1929 autoridades españolas y francesas inauguraron la conexión ferroviaria entre Puigcerdá y La Tour de Carol. La ambición internacional de este ferrocarril quedaba clara en el Real Decreto de 17-7-1928 que mandaba adaptar la anchura de vía al modulo internacional para unir el puerto de Barcelona con Europa dado que el trayecto Barcelona-Paris por Toulouse es menor en 100 Km que el trayecto por Lyón (ver Anexo I). La estación de l'Hospitalet pre l'Andorra mostraba también su vocación de dar servicio al principado de Andorra.

 

En la actualidad las comunicaciones transeuropeas entre España y Francia, son muy débiles, se limitan a 2 pasos viarios y a 2 ferroviarios, sobretodo si se compara con los pasos transalpinos italianos compuestos por 6 pasos por carretera y 7 por ferrocarril. Esta situación puede llevar a pensar que Italia esta más unida a Europa que España.

  
El libro Blanco de la UE: La política de Transportes de cara el 2010, muestra que Europa ha decidido apostar fuerte por el FFCC. Las consideraciones ambientales, energéticas, económicas y de sostenibilidad , están entre los motivos de esta decisión. A partir de este enfoque el Ejecutivo Comunitario pide un "esfuerzo espectacular" en habilitar el FFCC como medio de transporte alternativo. Las orientaciones prioritarias de este enfoque son:
 • Revitalizar el ferrocarril
 • Priorizar la supresión de puntos de estrangulamiento ferroviarios y desarrollar la red secundaria
 • Prioridad de los Fondos Estructurales para mejorar el acceso a la red transeuropea.

En el capitulo Garantizar la permeabilidad de los Pirineos del mencionado libro Blanco y al constatar que más de 15.000 camiones cruzan diariamente este macizo en sus dos extremidades con incrementos anuales del 10%, propone la revisión de las orientaciones y inscribir, como un gran proyecto, una travesía ferroviaria de los Pirineos. En este capitulo se habla también de rehabilitar la línea entre Pau y Zaragoza vía Canfranc para mejorar la permeabilidad de los Pirineos. En ningún lugar del Libro Blanco se habla de la línea internacional de FFCC Barcelona -Puigcerda-La Tour de Carol-Toulouse que actualmente presta este servicio internacional. Porque?

 
La comisión mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales aprobó la 18-12-01 una resolución sobre el Libro Blanco pidiendo a la Comisión Europea que, para garantizar la permeabilidad de los Pirineos mediante transporte publico, se puedan inscribir varias travesías ferroviarias cuyo trazado puedan fijar los países interesados.

 
La línea internacional Barcelona -Puigcerda - La Tour de Carol debería inscribirse como conexión ferroviaria transeuropea dado que además de cumplir los requisitos del Libro Blanco, para su revitalización y modernización le apoyan las siguientes razones:

La línea internacional de FFCC Barcelona -La Tour de Carol ya está en servicio, sólo necesita su modernización y potenciación.

 
Si, para permeabilizar los Pirineos, sólo se considera la conexión por Canfranc, 300 Km del total de 400 Km que abarcan los Pirineos quedaran sin conexión ferroviaria.

Este ferrocarril que comunica Barcelona con su entorno y con los Pirineos necesita su modernización con doble vía hasta Vic; si se inscribe en el Libro Blanco la UE podría financiar la modernización de la misma.

 
Este ferrocarril puede dar servicio a tres estados: España; Andorra y Francia, lo que justifica aun más que se incluya dentro de las infraestructuras transeuropeas.

 
En un momento que el Ministerio de Fomento se plantea modernizar las comunicaciones entre el Ripollés y la Cerdanya mediante el Túnel de Toses si este se diseñase como un solo sistema viario / ferroviario entraría dentro de las prioridades de la UE.

Ripoll 26 de març de 2002.-

 
Pere Jordi Piella

 

 

 

 

 

El Llibre Blanc de la política europea de transports de cada el 2010 ignora el FFCC internacional Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Carol

Els hi fem arribar, per si es del seu interès, els fulls del llibre Blanc de la UE sobre transports i que parlen de les relacions ferroviàries transpirinenques. Com podran veure no es te en conte el FFCC BCN- Puigcerdà .

La totalitat del llibre es pot veure a:

http://europa.eu.int/comm/off/white/index_en.htm

El Ripollès Existeix, a mes de fer arribar aquest document als Grups de la Cerdanya per endegar actuacions comunes , s'ha posat en contacte amb els dos copresidents- de la part catalana i de la francesa-- de la Associació Transpirinenca, així com amb les Cambres de Comerç de Vic i de Andorra demanant facin les actuacions que estan al seu abast perquè el FFCC internacional Barcelona- Puigcerdà també es tinguin en conte en la futura xarxa de transports europees. Només així es podrà potenciar en el futur un FFCC que es molt important pel desenvolupament de les comarques que travessa entre elles Osona, el Ripollès i la Cerdanya.

El Ripollès Existeix també intenta fer veure el contrasentit que representa una política que només conta amb noves infrastructures ,que tot just només estan a nivell de projecte, per estrènyer els lligams amb el resta de Europa oblidant-se de les que ja existeixen i que fa molt temps varen construir-se per aquesta fi.

Presentació als grups parlamentaris del manifesta "Raons que equilibren la Cerdanya i el Ripollès

(23 i 30 de gener de 2002 )

Els passats dies 23 i 30 de gener i a la seu del Parlament de Catalunya, va presentar-se als grups parlamentaris catalans el manifest promogut per les entitats Grup de Opinió de la Cerdanya; Centre de Estudis Ceretans; Resistència Ceretana i Unió de Pagesos de la Cerdanya, la Federació de Associació de Veïns de Ripoll i El Ripollès Existeix! i que pretén aconseguir unes comunicacions racionals i modernes entre Osona, el Ripollès i la Cerdanya junt amb un túnel de Tosses dissenyat i construït perquè permeti el pas d'automòbils i del ferrocarril.

El dia 23 la presentació va fer-se als grups parlamentaris de CIU; PSC-Ciutadans pel canvi i IC els Verds. El dia 30 la presentació va fer-se al grup de ERC i es va encomanar al Diputat Pere Vigo que fes la presentació al grup del PPC. En aquestes presentacions es va demanar una iniciativa conjunta dels grups parlamentaris recolzant els diferents punts del Manifest i que actuacions similars es facin al Congres dels Diputats i si pot ser, al Parlament Europeu.

També es va quedar en presentar el Manifest al President del Parlament de Catalunya en les properes setmanes. Per més informació: Pere Jordi Piella: Telf: 972/70.30.70 (si no hi és podeu deixar el missatge al contestador que ell es posarà en contacte amb vosaltres)

Ripoll 4 de febrer de 2002.-