La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Carta al nous presidents del Consell Comarcals

(Agost de 2003 )

Distingit senyor:

Rebi la nostre felicitació per haver estat elegit President del Consell Comarcal, tot desitjant que tingui molts encerts al front de la institució

El Ripollès Existeix es una plataforma ciutadana que emmarca les seves actuacions en el següent ideari:

Compromisos ferms i prou promeses.

Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn

Mes enllà de la comarca per prosperar.

La majoria de les nostres actuacions, conjuntament amb altres plataformes ciutadanes amb objectius similars, estan adreçades a millorar les comunicacions de la Catalunya interior però especialment d’Osona , el Ripollès i la Cerdanya. Per això volem posar-nos a la seva disposició per recolzar totes les actuacions que el Consell Comarcal que presideix emprengui per millorar les comunicacions tan per carretera com per ferrocarril que vertebren aquestes comarques.

Com deu saber, el Ministre de Foment, va reunir-se , el proppassat mes de juliol, amb una representació de les institucions afectades per la línia de FF CC internacional Barcelona-Vic- Puigcerdà -La Tor de Querol. Desprès d’aquesta reunió, el Ripollès Existeix va emetre el comunicat que li adjuntem. Veurà que , al mateix temps que valoràvem molt positivament el resultat de la reunió, donat que per primera vegada hi havien “ compromisos ferms i prou promeses” , també consideràvem que s’havia de anar mes lluny per tal que aquesta línia de FFCC es potencií com una línia internacional transeuropea que enllaci Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc i Paris per així intentar equilibrar Catalunya davant del sistema de comunicacions costaner i el tren d’Alta Velocitat .

En uns moment que s’està parlant de una regió econòmica de dimensions transpirinenques creiem que es una aposta estratègica pel futur desenvolupament de les comarques de Osona, Ripollès i la Cerdanya que aquestes tinguin un lloc dins aquest nou espai econòmic en el que una de les xarxes es Barcelona - Tolosa . El FFCC que comunica les nostres comarques ha de ser un element molt important per potenciar-la.

El proper any es compliran cent anys de la signatura del conveni franco-espanyol per la construcció del FFCC de Ripoll a Acs –des –Termes i també farà 75 anys de la inauguració del tram internacional Puigcerdà- La Tor de Querol. Creiem que aquesta efemèride no pot passar desapercebuda si es vol potenciar aquest FFCC i per això estem intentant sensibilitzar a les institucions i als pobles afectats per que es promoguin un conjunt d’actes que recordin aquests fets. D’una manera similar una comissió en la que participen ,entre d’altres, les principals institucions afectades esta treballant per celebrar enguany el 125 aniversari de la connexió ferroviària Barcelona - Port Bou.

Reiterant el nostre oferiment de posar-nos a la seva disposició en tot el que podem ser-li de utilitat i per recolzar totes les actuacions per millorar les comunicacions que vertebren Osona , el Ripollès i la Cerdanya rebi la nostre mes cordial salutació.

Ripollès 25 d’agost de 2003.-