La Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!

va nèixer el gener de 2001 com un lloc de trobada de les persones interessades i preocupades per la situació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca del Ripollès.

Aquesta es la pàgina oficial de la Plataforma ciutadana El Ripollès existeix!, una iniciativa que pretèn sobre unes bases programàtiques establertes en el manifest fundacional de gener de 2001, la millora de les comunicacions de la comarca del Ripollès.


- Compromisos ferms i prou promeses
- Projectes racionals i respectuosos amb l’entorn
- Més enllà de la comarca, per prosperar

________________________

Presentació als grups parlamentaris del manifesta "Raons que equilibren la Cerdanya i el Ripollès

(23 i 30 de gener de 2002 )

Els passats dies 23 i 30 de gener i a la seu del Parlament de Catalunya, va presentar-se als grups parlamentaris catalans el manifest promogut per les entitats Grup de Opinió de la Cerdanya; Centre de Estudis Ceretans; Resistència Ceretana i Unió de Pagesos de la Cerdanya, la Federació de Associació de Veïns de Ripoll i El Ripollès Existeix! i que pretén aconseguir unes comunicacions racionals i modernes entre Osona, el Ripollès i la Cerdanya junt amb un túnel de Tosses dissenyat i construït perquè permeti el pas d'automòbils i del ferrocarril.

El dia 23 la presentació va fer-se als grups parlamentaris de CIU; PSC-Ciutadans pel canvi i IC els Verds. El dia 30 la presentació va fer-se al grup de ERC i es va encomanar al Diputat Pere Vigo que fes la presentació al grup del PPC. En aquestes presentacions es va demanar una iniciativa conjunta dels grups parlamentaris recolzant els diferents punts del Manifest i que actuacions similars es facin al Congres dels Diputats i si pot ser, al Parlament Europeu.

També es va quedar en presentar el Manifest al President del Parlament de Catalunya en les properes setmanes. Per més informació: Pere Jordi Piella: Telf: 972/70.30.70 (si no hi és podeu deixar el missatge al contestador que ell es posarà en contacte amb vosaltres)

Ripoll 4 de febrer de 2002.-